Wij zijn een lerende organisatie

College de Heemlanden is een lerende organisatie. Samen bouwen we aan een professionele cultuur- en leergemeenschap. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. Je verder blijven ontwikkelen zien wij als een win-winsituatie voor iedereen. Stagiaires, nieuwe collega’s (startende en ervaren leerkrachten) en 'zittende' docenten werken individueel en/of in groepen met of zonder externe of interne ondersteuning aan hun professionalisering.

Professionalisering op College de Heemlanden

In een professionele cultuur en leergemeenschap is een groep docenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbrengsten bij hun vak, maar ook voor de groep leerlingen binnen hun afdeling. Zij gaan na wat in hun vak werkt en niet werkt, leren van elkaar, stellen hun didactische aanpak bij en evalueren hun werk op grond van concrete resultaten.

De kern is dat docenten weten dat lesgeven een buitengewone complexe zaak is en dat je niet in je eentje je eigen lespraktijk kunt verbeteren. Daarvoor heb je collega’s nodig, die in een professionele leergemeenschap samenwerken aan de verbetering van ieders opbrengsten. Op College de Heemlanden betekent dit dat je als docent zowel binnen de eigen sectie als binnen je afdeling hieraan een actieve bijdrage levert en dat je met elkaar bepaalt welke acties en initiatieven worden ondernomen om het onderwijs te verbeteren. Het wordt je niet opgelegd, maar je doet het als docenten met elkaar.

Begeleiding en coaching (nieuwe) docenten

Alle nieuwe docenten doorlopen een traject van drie jaar, waarin zij onder begeleiding van geschoolde docentbegeleiders, individueel en in groepen hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.

Met dit concept waarborgt College de Heemlanden dat trends binnen de onderwijswereld, veranderingen in de maatschappij en internationale ontwikkelingen ingang krijgen in ons onderwijs, zodat wij leerlingen op pedagogisch en (vak)didactisch vlak optimaal voorbereiden op hun toekomst.

Keurmerk Opleidingsschool

College de Heemlanden is een zogenaamde Keurmerk Opleidingsschool, wat betekent dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is. De school heeft gecertificeerde schoolopleiders en biedt ieder jaar vele studenten een opleidingsplek. Er wordt gewerkt volgens een vaste handleiding en een activiteitenplan en de stagebegeleiders worden voor die specifieke taak zo veel mogelijk professioneel opgeleid.

De school werkt als lerende organisatie waarbij sprake is van reflectie en diverse feedback-instrumenten. De begeleiding is gericht op lesvoorbereiding en uitvoering, het ontwerpen van beroepsproducten, themabijeenkomsten, individuele coaching en intervisie. Het opleidingsteam bestaat naast de schoolopleiders en de werkbegeleiders ook uit contactpersonen aan de hogescholen en universiteiten waar de studenten vandaan komen. Het team staat in intensief contact met het management van de school.

Onze lerende opleidingsschool biedt voor studenten een professionele en veilige leeromgeving vanuit een duidelijke structuur en een lerende cultuur die open staat voor nieuwe ontwikkelingen.

Wil je meer lezen over de andere keurmerken en certificaten die onze school bezit, kijk dan hier.

Wil je meer weten over samen opleiden? Klik dan hier.