Onze identiteit

De school als wegwijzer naar een humane samenleving

‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Het gaat dan natuurlijk om het kwalificeren voor een vervolgstudie, maar net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij en om de ontwikkeling van iedere leerling als individu.

Onze school wil daarom een wegwijzer zijn naar een humane samenleving. We vinden het belangrijk dat collega’s en onze leerlingen elkaar inspireren en uitdagen om na te denken over hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Open-oecuhoe...? Open-oecumenisch!

Op onze school komen alle leerlingen in aanraking met een grote diversiteit aan levensvisies, individuele visies, gemeenschappelijke visies, religieuze en niet religieuze visie, dichtbij en ver weg. Als school willen wij onze leerlingen helpen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. We leren ze om nieuwsgierig te zijn, hun oordelen soms tijdelijk op te schorten en een eigen levensvisie te ontwikkelen.

Ons baken daarbij is ‘een goed mens’. In de verschillende godsdiensten en ook in niet-godsdienstige levensbeschouwingen zijn er regels, aanbevelingen of ‘goede werken’ geformuleerd. Een goed mens is zichtbaar in de dagelijkse omgang in de school: met iemand contact zoeken, iemand hulp bieden, goede raad geven, elkaar vergeven. Onderlinge verbondenheid is binnen onze school van het grootse belang!

Kortom, als leergemeenschap willen we werk maken van ‘een goed mens zijn’ en ‘een goed leven’. Dit uitgangspunt op College de Heemlanden is zichtbaar en merkbaar voor onze leerlingen en voor iedereen die zich verbonden voelt met onze school.

Wil je meer lezen over hoe wij onze identiteit vorm en inhoud geven? Download dan het schoolplan 2016-2020. In het schoolplan staan naast onze kijk op onderwijs, de plannen die we hebben voor de komende periode.Het schoolplan laat zien waar de school staat in haar ontwikkeling en wat de koers, de keuzes en de speerpunten zijn voor de jaren 2016-2020.

Schoolpaspoort

Onze kernwaarden

Als we het kort en bondig willen formuleren staat de school voor twee kernwaarden: ambitie en betrokkenheid.

Wij zijn betrokken

College de Heemlanden is een school met veel persoonlijke aandacht, waar leerlingen zich gekend en geaccepteerd voelen. We vormen een gemeenschap waarin we betrokken zijn op elkaar en we met elkaar omgaan op basis van onderling vertrouwen, respect en optimisme. Daarnaast tonen we ook betrokkenheid op de wereld om ons heen, ons onderwijsprogramma heeft een internationaal accent.

Wij zijn ambitieus

College de Heemlanden is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties. We hebben de drive om onze leerlingen te stimuleren in hun ambitie. Deze ‘ambitie’ uit zich in concreet waarneembaar gedrag door toewijding en ijver te tonen, werk van hoge kwaliteit af te leveren, initiatief te nemen om verbeteringen aan te brengen, innovaties op gang te brengen en het beste uit jezelf en de ander te willen halen.

Tekst uit het schoolpaspoort: Dit is een schoolpaspoort. Niet zomaar een stukje tekst; het is ons identiteitsbewijs. Het DNA van onze school. Het beschrijft wie we zijn en waar we in geloven. Onze kernwaarden, onze ambitie. Het is een opsomming van onze normen en waarden. Zie het als een soort kompas voor alles wat er in onze organisatie gebeurt. Nu en in de toekomst. Voor ons allemaal. Het vertelt waar wij met z’n allen voor staan. Wat ons uniek maakt…

Download hier ons schoolpaspoort