Onze havo

Een eigen gezicht

Onze afdelingen krijgen de komende periode een steeds duidelijker gezicht. We ontwikkelen een aansprekend pakket aan vakken en mogelijkheden, passend bij de capaciteiten en de ambities van havo, atheneum en atheneum-plus leerlingen. Bij elke afdeling hoort een eigen pedagogisch gezicht.

De havo biedt gedifferentieerd en motiverend onderwijs, afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Hierbij is een goede relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling de basis. De lessen worden afwisselend ingevuld met praktische opdrachten gericht op de werkelijkheid. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op korte termijn resultaten. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheid bij het leren en worden daarin gecoacht.

Havo Competent

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 30 havoscholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door in te spelen op de havoleerlingen met voor het hbo relevante competenties.

Studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in het hbo aantoonbaar voordeel van in hun hbo-propedeuse vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO- raad en het Europees Platform.

Klik hier voor de website van Havisten competent.

Lessentabellen 2018-2019

Download hier de lessentabel voor schooljaar 2017-2018 en 2018-2019