Samen zijn wij College de Heemlanden

Managementteam

College de Heemlanden gaat uit van de Stichting voor Open Oecumenische School voor voortgezet Onderwijs in Houten. De school wordt bestuurd door rector-bestuurder Dick Looyé en deze is voorzitter van het managementteam. Het managementteam (MT) bestaat uit 5 afdelingsleiders.

Dick Looyé - rector-bestuurder en voorzitter managementteam

George Bos - afdelingsleider brugklas 1

Inge Piena - afdelingsleider havo 2 en 3

Petra Ubels - afdelingsleider havo 4 en 5

Sebastiaan van der Meer - afdelingsleider atheneum 2 en 3

Gijs Droste - afdelingsleider atheneum 4, 5 en 6

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de resultaten, de financiën en de beleidsontwikkeling van de school. Deze raad bestaat uit vijf leden, die hun netwerk binnen en buiten de Houtense samenleving hebben.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Jelle Kaldewaij - voorzitter

Willy Lageveen - vicevoorzitter

Maaike van Leuken

Bart de Lange

Klaas Druijf

Docenten en medewerkers

In ons schoolpaspoort staat dat wij zijn een school zijn waar je leert verbinden. Waar je leert samenwerken, betekenis gaat geven aan je eigen leven en aan dat van anderen. Waar je leert om als groep iets bijzonders tot stand te brengen, elkaars kracht leert benutten.

Er staat ook dat dit begint bij docenten en medewerkers. Zij vormen een hecht team, zijn professioneel en flexibel. zij brengen de kennis van buiten naar binnen, geloven niet in standaardoplossingen. Zij weten precies wat jullie triggert, omarmen innovatie en zijn verre van saai. Onze medewerkers begrijpen de tijdgeest. ze ontdekken, ontwikkelen, groeien. Net als jullie, zijn ook zij nooit uitgeleerd.