Wie wij zijn

Op deze pagina vertellen we over wie wij zijn: we vertellen over onze identiteit, onze kernwaarden ambitie en betrokkenheid, over de drie onderwijsdoelen die wij nastreven en je kunt hier lezen over onze havo, ons atheneum en onze atheneum-plus. In het schoolplan 2016-2020 kun je lezen over de plannen die we hebben voor de komende periode.

Het team

College de Heemlanden gaat uit van de Stichting voor Open Oecumenische School voor Voortgezet Onderwijs in Houten (SOOSVOH). De school wordt bestuurd door rector-bestuurder Dick Looyé en deze is voorzitter van het managementteam. Het managementteam (MT) bestaat uit 5 afdelingsleiders.

Het schoolgebouw

College de Heemlanden ligt midden in Houten en beschikt over een eigentijds, goed ingericht schoolgebouw. Je kunt op deze pagina een digitale vr-tour door de school maken en de webapp downloaden zodat je met een vr-bril via je smartphone door de school kunt lopen.

Onze atheneum-plus

Atheneum-plus is een bijzondere mogelijkheid om jezelf nóg meer uit te dagen en je kansen voor later te vergroten. Je doet de reguliere VWO stof in 5 jaar in plaats van in 6, maar je leert ook meer dan op het VWO. We noemen dit ‘verrijkt en versneld VWO’.

Ons atheneum

Het atheneum is er voor leerlingen die leren leuk en uitdagend vinden. Het atheneum leert je zelf dingen te onderzoeken, zelf op zoek te gaan naar antwoorden waar anderen misschien helemaal niet aan denken.

Onze havo

De havo biedt gedifferentieerd en motiverend onderwijs, afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Hierbij is een goede relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling de basis. De lessen worden afwisselend ingevuld met praktische opdrachten gericht op de werkelijkheid. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op korte termijn resultaten. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheid bij het leren en worden daarin gecoacht.

Schoolplan 2016-2020

Op deze pagina kun je het schoolplan 2016-2020 downloaden. In dit schoolplan kun je lezen over onze sterke punten, onze ambities en daardoor kom je meer te weten over het verhaal achter College de Heemlanden.

Onze identiteit

Als leergemeenschap willen we werk maken van ‘een goed mens zijn’ en ‘een goed leven’. Dit uitgangspunt op College de Heemlanden is zichtbaar en merkbaar voor onze leerlingen en voor iedereen die zich verbonden voelt met onze school.