Heemlanden-specials

Er zijn van die momenten in je middelbare schooltijd die je niet snel vergeet. Die draag je de rest van je leven met je mee. Omdat je voor het eerst (zonder je ouders) met je klasgenoten uit de brugklas gaat kamperen. Omdat je vriendschappen sluit met klasgenoten in het buitenland tijdens de werkweek.

Kerstmarkt: wereldburgerschap & goede doelen

Op de vrijdagmorgen voor de kerstvakantie (22 december) organiseert College de Heemlanden van 08.30 tot 12.00 uur een kerstmarkt waar hapjes, drankjes en diverse producten worden verkocht voor het goede doel: het partnership van College de Heemlanden met scholen in de regio Kaapstad, Zuid-Afrika.

Lees hier meer over de kerstviering van 2017.

Kerstviering 2016: Binnenstebuiten

Ieder jaar vieren we met elkaar kerst. Op vrijdag 23 december 2016 stond de kerstviering voor dit jaar gepland. Het thema van dit jaar was ‘binnenstebuiten’. Samen met je klas bracht je iets van buiten naar binnen en iets vanuit de klas naar buiten. Iedere klas was vrij om zelf invulling te geven aan een programma. In de aula was een goede doelenmarkt, georganiseerd door 3 atheneum.

Excursies in alle leerjaren

In alle leerjaren organiseren we excursies. Zo bezoeken de brugklassen een dierentuin met het vak biologie, brengen de tweede klassen een bezoek aan musea in Amsterdam en gaan de derde klassen naar Ieper in België. Op deze manier willen we leerlingen de mogelijkheid geven om te leren in de werkelijkheid en kunnen ze in de praktijk ervaren wat ze op school geleerd hebben.

De kosten van deze excursies brengen we in rekening aan het begin van het jaar, tegelijk met de vrijwillige ouderbijdrage. Een volledig overzicht van deze kosten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Werkweken

Alle eersteklassers gaan aan het begin van het schooljaar op brugklaskamp, een geweldige manier om elkaar, de mentor en de leerlingmentoren te leren kennen.

Zit je in havo-4 of atheneum-4, dan ga je op werkweek. Je kunt kiezen uit een bezoek aan Barcelona, Parijs, Berlijn, de Ardennen, Italië of Londen. Je bent vijf of zes dagen op pad en maakt kennis met andere culturen of bent op een sportieve manier met andere leerlingen actief.

Volg je atheneum-plus, dan ga je in het derde leerjaar ook op werkweek naar Londen of Madrid.

De kosten van de werkweken hebben wij voor u op een rij gezet. Het overzicht kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Met school naar Taizé

Het is al weer twintig jaar geleden dat de eerste reis naar Taizé vanuit College de Heemlanden werd georganiseerd. Tegenwoordig is Taizé een begrip in onze school. De leerlingen die in 2017 meegingen, ervoeren Taizé als een pas op de plaats. Loslaten, tot jezelf komen en thuis gericht de draad weer oppakken. Wie wil dat nu niet?

Maatschappelijke stage

Sinds 2011 hebben wij op school de maatschappelijke stage voor alle leerlingen. Het doel hiervan is dat uw kind tijdens zijn schooltijd kennismaakt met de samenleving en daaraan een (onbetaalde) bijdrage levert. Door deze stage wordt de maatschappelijke betrokkenheid van uw kind gestimuleerd. Tijdens de stage biedt uw kind de helpende hand, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis, bij een sportclub, op een school of in een buurthuis.

Musical

Musical LIEVER VERLIEFD 20-22 februari 2018

Hoe kunnen we vrolijke energie inzetten voor een leukere wereld? De voorbereidingen voor de musical LIEVER VERLIEFD die in februari 2018 ten tonele komt, zijn begonnen. Lees er [hier] (http://www.heemlanden.nl/artikel/musical-liever-verliefd-20-22-februari-...) meer over.

Onze school kent een rijke musicaltraditie. Soms wordt er een bestaand verhaal gekozen, bijvoorbeeld Romeo en Julia, soms bedenken de spelers zelf een thema en vormen dit om tot een spektakel met eigen teksten en muziek. De jaarlijkse musical is groots opgezet, zodat veel leerlingen kunnen deelnemen; als speler, zanger, orkestlid, toneelmeester of als licht- en geluidsman. Voor zowel de deelnemers als het publiek is de musical één van de hoogtepunten van het schooljaar. De musical wordt in Theater aan de Slinger opgevoerd.

Heemlanden in Concert

De leerlingen organiseren in het Theater aan de Slinger een echte talentenjacht: ‘Heemlanden in Concert’. Leerlingen krijgen de kans hun talenten op het gebied van muziek en dans te tonen. Na een spannende voorselectie vindt met een professionele jury de eindpresentatie in het theater plaats. Bij de eindpresentatie zijn vrienden, familie en klasgenoten van harte welkom.

Maar ook het moment dat je op het podium staat en meedoet aan Heemlanden in Concert of de Gedichtendag vergeet je niet meer. Of het moment waarop je met elkaar in het theatercafé neerploft na de laatste uitvoering van de musical waar je samen weken naartoe hebt gewerkt. En natuurlijk staat ook het moment dat je je in een limousine (of achterop een tractor) naar de diploma-uitreiking laat rijden in je geheugen gegrift.

Wij noemen deze momenten Heemlanden-specials.

Jubileumjaar: College de Heemlanden bestaat 25 jaar

Zoals je misschien wel weet, bestaat de school dit jaar maar liefst 25 jaar. Om dit te vieren, zijn we in oktober met alle leerlingen en medewerkers naar De Efteling geweest. Met maar liefst 33 bussen gingen we richting Kaatsheuvel. Dit was overigens niet de eerste keer. Ook 5, 10, 15 en 20 jaar geleden gingen met iedereen naar De Efteling om ons jubileum te vieren. Op naar de volgende keer in 2021!

Klik hier voor meer informatie over ons jubileumjaar.

Bemused

Om je te laten inleven in het verleden en in andere culturen doen onze brugklassen mee met het project BeMused. Dit is een project van de vakken geschiedenis en beeldende vorming. In dit project ga je op ontdekkingstocht in de lessen én in een museum in Leiden.

Klik hier voor meer informatie over het project Bemused.

Kunstexpositie tijdens open avond

Tijdens de open avond exposeren de eindexamenleerlingen hun eindexamenwerk op de derde verdieping van het cultuurgebouw. Ook leerlingen uit andere leerjaren laten hun werk zien en vertellen over hoe de kunstlessen op College de Heemlanden eruit zien.

Klik hier voor meer informatie over de kunstexpositie tijdens de open avond.