ARTS

Je maakt bij ons kennis met verschillende kunsten en culturen, bijvoorbeeld bij Nederlands, Levensbeschouwing, Beeldende vorming, Drama, Muziek, Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) en Literatuur. Wij bieden versterkt talenonderwijs aan. Bij Arts is het onderwijs geïnspireerd door de geesteswetenschappen (letteren, theologie, cultuurwetenschappen en filosofie) en sociale wetenschappen (bijvoorbeeld economie, sociologie, psychologie).

Open je wereld

College de Heemlanden is een school die internationaal denkt, een school met een brede horizon. Je kunt bij ons examen doen in Frans, Duits, Engels èn Spaans. In leerjaar 3 en 5 kun je op College de Heemlanden deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s met onze netwerkscholen in Denemarken, Italië en Madrid.

School for life

College de Heemlanden is een open-oecumenische school. Je groeit op in een wereld met een grote diversiteit aan levensvisies en moeten hierin leren je eigen keuzes te maken. Wij willen je helpen om vanuit een individuele waardeoriëntatie tot gemeenschappelijk gedragen en gedeelde doelen te komen. Bij Arts leer je dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Je leert ook te praten over wat je belangrijk vindt, wat het leven betekent en wat de waarde ervan is. Voor jezelf en voor de ander.