Scholen op de kaart

Opbrengsten

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Voor College de Heemlanden kun je de opbrengstenkaart inzien door op de website van de inspectie het soort onderwijs te selecteren (voortgezet onderwijs) en bij de schoolnaam de naam van de school in te vullen. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien, die betrekking hebben op onze school.

Een belangrijke ambitie van College de Heemlanden is het realiseren van goede onderwijsresultaten. We slagen hier goed in, want de kwaliteitskaart van de inspectie laat zien dat we al jaren achtereen voldoende onderwijsopbrengsten behalen.

Scholen op de kaart

College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie op basis van 21 indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.) is afkomstig van de onderwijsinspectie, DUO en de scholen zelf.

Ga via een link op deze pagina naar de website van Scholen op de kaart. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

Meer informatie over Vensters VO

Via Vensters VO worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van hun onderwijs. 98% van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 94% stelt haar gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl. De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

De VO-raad heeft Vensters ontwikkeld om de verantwoording aan en dialoog met leerlingen, ouders en andere belanghebbenden te stimuleren; de onderwijskwaliteit te verbeteren. Scholen krijgen via Vensters eenduidige, betrouwbare informatie over hun resultaten (ten opzichte van andere scholen) en kunnen dit gericht inzetten om hun prestaties te verbeteren.

Bron: www.venstersvo.nl