Keurmerken

Wij werken actief aan het aantoonbaar maken van onze kwaliteit. Op deze pagina vind je de certificeringen en accreditaties die wij als school hebben behaald. Onze leerlingen zijn natuurlijk onze belangrijkste kwaliteitscontrole. Zij ervaren iedere dag opnieuw de kwaliteit van het onderwijs op de school. Daarom zorgen we er voor dat de keurmerken die de school 'draagt' zoveel mogelijk in de school en ons onderwijs zijn terug te vinden.

Elos: grensverleggend onderwijs

Elos-school = grensverleggend onderwijs College de Heemlanden is lid van ELOS: een groep van scholen die voorop loopt op het gebied van internationalisering. De meerwaarde van Elos is dat meer dan 200 scholen in Europa Elos-school zijn. In Nederland zijn er 39 scholen voor voortgezet onderwijs die deel uit maken van het Elos-netwerk. De scholen werken samen en streven hetzelfde doel na: het voorbereiden van leerlingen om te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context te kunnen functioneren.

Elos is een leerconcept en gebaseerd op drie zuilen: Versterkt modern vreemde talenonderwijs; Europese en internationale oriëntatie; Internationale ervaringen.

Cambridge Certificate

Met deze cursus Engels bereid jij je voor op het internationaal erkende examen dat door de British Council wordt afgenomen. Vele onderwijsinstellingen, ministeries, werkgevers, overheidsorganen en professionele organisaties verspreid over de hele wereld erkennen de Cambridge certificaten als een geschikte competentie voor zakelijk gebruik. Het is niet alleen een bewijs van kennis van de Engelse taal op een bepaald niveau, maar het geeft aan dat al jouw vaardigheden zoals het schrijven, lezen, luisteren en spreken goed genoeg zijn om te kunnen functioneren in een zakelijke context. Het certificaat is absoluut een toegevoegde waarde voor je cv.

Opleidingsschool

College de Heemlanden is een zogenaamde Keurmerk Opleidingsschool, wat betekent dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is. De school heeft gecertificeerde schoolopleiders en biedt ieder jaar vele studenten een opleidingsplek. Er wordt gewerkt volgens een vaste handleiding en een activiteitenplan en de stagebegeleiders worden voor die specifieke taak zo veel mogelijk professioneel opgeleid.

Havisten Competent

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 30 havoscholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door in te spelen op de havoleerlingen met voor het hbo relevante competenties.

Studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in het hbo aantoonbaar voordeel van in hun hbo-propedeuse vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO- raad en het Europees Platform.

Stichting reanimatieonderwijs

De Hartstichting stimuleert reanimatieonderwijs op school. We bieden middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma aan. In de lessen leren jongeren reanimeren en een AED bedienen. Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand, vaak in en rond het huis.

Waarom leren reanimeren op school? De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven. Daarom is het van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat om te reanimeren en een AED te gebruiken. De Hartstichting stimuleert daarom reanimatielessen op de middelbare school.

U-talent

De school maakt deel uit van een netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht: U-talent. In U-talent werken we nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Als je gemotiveerd en getalenteerd bent, dan kun je bij ons innovatieve onderwijsmodules volgen.

De komende periode willen wij nog meer deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van het aanbod van het U-talent netwerk, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw (havo en atheneum).