Governance - Statuten en reglementen

In de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad is opgenomen dat een school dient te beschikken over een aantal reglementen en statuten die betrekking hebben op management en toezicht: - statuten van de school - reglement raad van toezicht - bestuursreglement - managementstatuut - reglement medezeggenschapsraad