De kwaliteit van ons onderwijs

Opbrengsten en kwaliteitsrapportage

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Voor College de Heemlanden kun je de opbrengstenkaart inzien door op de website van de inspectie het soort onderwijs te selecteren (voortgezet onderwijs) en bij de schoolnaam de naam van de school in te vullen. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien, die betrekking hebben op onze school.

Een belangrijke ambitie van College de Heemlanden is het realiseren van goede onderwijsresultaten. We slagen hier goed in, want de kwaliteitskaart van de inspectie laat zien dat we al jaren achtereen voldoende onderwijsopbrengsten behalen.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017

Download de kwaliteitsrapportage over 2016-2017. In de rapportage vind je de kengetallen met uitleg en conclusies. Daarnaast vind je informatie over de criteria die de inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen.

Scholen op de kaart

College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie op basis van 21 indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.) is afkomstig van de onderwijsinspectie, DUO en de scholen zelf.

Ga via een link op deze pagina naar de website van Scholen op de kaart. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

Slagingspercentages en doorstroomgegevens

Jaarverslag 2017 College de Heemlanden en Houtens

Dit bestuursverslag 2017 is het eerste gezamenlijke jaarverslag van College de Heemlanden en Houtens. In het afgelopen jaar zijn alle formele stappen gezet om in 2018 de besturen van beide scholen middels een bestuurlijke overdracht onder één bestuur te brengen. Sinds 19 december 2017 is sprake van een personele unie tussen de besturen en Raden van Toezicht van beide scholen. Omdat de samenwerking tussen beide scholen en besturen inmiddels zo hecht is en het vooruitzicht van de besturenfusie reëel lijkt, is voor 2017 al gekozen voor een gezamenlijk jaarverslag.

Beide scholen versterken elkaar en zorgen voor een breed en divers onderwijsaanbod in de gemeente Houten. College de Heemlanden en Houtens behouden hun eigen identiteit en richten zich op hun specifieke doelgroep van leerlingen. Het bestuur en de ondersteunende diensten zorgen voor een goede ondersteuning van het onderwijs op beide scholen.

Download hier het jaarverslag van 2017. Het jaarverslag wordt aan het einde van ieder kalenderjaar opgemaakt.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017 en jaarverslag 2017