De kwaliteit van ons onderwijs

Opbrengsten en kwaliteitsrapportage

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Voor College de Heemlanden kun je de opbrengstenkaart inzien door op de website van de inspectie het soort onderwijs te selecteren (voortgezet onderwijs) en bij de schoolnaam de naam van de school in te vullen. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien, die betrekking hebben op onze school.

Een belangrijke ambitie van College de Heemlanden is het realiseren van goede onderwijsresultaten. We slagen hier goed in, want de kwaliteitskaart van de inspectie laat zien dat we al jaren achtereen voldoende onderwijsopbrengsten behalen.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017

Download de kwaliteitsrapportage over 2016-2017. In de rapportage vind je de kengetallen met uitleg en conclusies. Daarnaast vind je informatie over de criteria die de inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen.

Scholen op de kaart

College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie op basis van 21 indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.) is afkomstig van de onderwijsinspectie, DUO en de scholen zelf.

Ga via een link op deze pagina naar de website van Scholen op de kaart. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

Slagingspercentages en doorstroomgegevens

Jaarverslag 2018 College de Heemlanden en Houtens

Alles wat Houten te bieden heeft aan voortgezet onderwijs komt samen in SOOSVOH. Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten wordt gevormd door College de Heemlanden en Houtens samen. Bij elkaar zijn ze groot, maar niet zo groot dat je personeelsnummer vertelt wie je bent. Medewerkers voelen zich verbonden met SOOSVOH, omdat de stichting zich verbonden voelt met hen.

De leerlingen gaan op ontdekkingstocht, maar ook voor docenten valt er nu meer te ontdekken. Door een groter speelveld is er meer ruimte voor ambitie en het verleggen van grenzen. Expertise en enthousiasme worden met groot plezier uitgewisseld. Met de krachten gebundeld spelen de scholen een nog actievere rol binnen de gemeenschap. Samen sterker, maar apart nog steeds uniek.

Beide scholen versterken elkaar en zorgen voor een breed en divers onderwijsaanbod in de gemeente Houten. College de Heemlanden en Houtens behouden hun eigen identiteit en richten zich op hun specifieke doelgroep van leerlingen. Het bestuur en de ondersteunende diensten zorgen voor een goede ondersteuning van het onderwijs op beide scholen.

Download hier het jaarverslag van 2018. Het jaarverslag wordt aan het einde van ieder kalenderjaar opgemaakt.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017 en jaarverslag 2018