Programma van Toets en Afsluiting (pta's)

Beste leerling,

Dit is het het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat bestaat uit twee delen:

Deel 1 is het officiële Examenreglement. Dit bevat alle regels en procedures rond het examendossier (Schoolexamen en Centraal Examen).

Deel 2 is het programma van toetsing en afsluiting van alle vakken.

Beide delen zijn erg belangrijk, omdat het examen door de overheid aan strenge, formele regels en procedures gebonden is. We adviseren je daarom ze goed te lezen en met je ouders te bespreken.

Op 1 oktober beschikt ook de onderwijsinspectie over de boekjes. Deze ziet erop toe dat de school de gemaakte afspraken nakomt. Je mentor zal de inhoud van deze documenten met je doornemen en op de kennismakingsavond voor ouders wordt ook uitgelegd wat de betekenis ervan is.

Met nadruk willen we je vragen te letten op de regels bij absentie en onregelmatigheden, die je in het Examenreglement aantreft. Door je goed te informeren, kun je fouten en vervelende situaties voorkomen.

We wensen je een plezierig en succesvol schooljaar toe, zodat je aan het eind bevorderd kunt worden naar een hoger leerjaar, of met een diploma de school kunt verlaten. Als school begeleiden en ondersteunen we je graag daarbij.

Dick Looyé (rector-bestuurder)

Jan-Willem Hueting (secretaris examencommissie)