Profielkeuze

In het derde leerjaar havo en het derde leerjaar atheneum(-plus) kiest een leerling een profiel. Aan het eind van zijn schoolloopbaan kiest de leerling een vervolgopleiding. De mentor helpt zijn leerlingen bij dit keuzeproces, maar zowel de mentor als de leerling zelf kan daarbij ondersteund worden door de decaan die over veel kennis beschikt van doorstroom- en studiemogelijkheden.

Voorlichtingsavond profielkeuze

Havo 3

Eind januari heeft de profielkeuze voorlichtingsavond voor 3 havo plaatsgevonden. De leerlingen hebben per klas in diverse lokalen de voorlichting aan hun ouders gegeven. U kunt meer informatie vinden in elo bij Studiewijzers > Decanaat havo 3. Hieronder kunt u de tijdpad van de profielkeuze vinden. Deze is ook in elo te vinden bij Studiewijzers > Decanaat havo 3.

Atheneum 3

Gisteravond heeft de profielkeuze voorlichtingsavond voor atheneum 3(+) plaatsgevonden in de aula van onze school. De decaan heeft de profielkeuze toegelicht en aan het einde van de presentatie konden de ouders vragen aan de decaan, de afdelingsleider en een paar mentoren stellen. U kunt meer informatie vinden in de elo bij studiewijzers > Decanaat atheneum 3(+).

Hieronder kunt u de beide presentaties van de voorlichtingsavond vinden, waarin ook het uitgebreide tijdpad is opgenomen voor het profielkeuzetraject in de komende maanden.