BYOD op College de Heemlanden

Bestel hier je laptop bij The Rent Company.

Meer informatie: kijk op de bestelflyer van The Rent Company, deze staat onderaan deze pagina.

We merken dat veel kinderen en ouders vragen hebben over het gebruik van BYOD. Daarvoor hebben een faq-lijst opgesteld. Wij verzoeken jullie eerst in deze lijst te kijken voordat je/u contact opneemt met onze ict-afdeling.

Meer informatie over ict op onze school, vind je onderaan deze pagina. Hier kun je tevens het protocol downloaden van BYOD. Hierin staan enkele gebruiksregels opgesteld.

Frequently Asked Questions

1. Hoe zit het met de reparatie van de laptops?

Als u een laptop heeft gekocht via school (The Rent Company) dan kan uw zoon of dochter de laptop inleveren bij de receptie van de school.(alleen voor hardwareproblemen vb kapot scherm) Uw zoon of dochter krijgt meteen een leentoestel mee zodat er verder kan gewerkt worden. Iedere dinsdag en donderdag worden defecte laptops opgehaald door The Rent Company. Als de laptop gerepareerd is, kunt u het leentoestel weer omruilen. Heeft u zelf een laptop gekocht dan bent u zelf verantwoordelijk voor de reparatie en een vervangtoestel.

2. Ik heb softwareproblemen.

Heeft uw zoon of dochter problemen met Wifi, Office of Windows dan verwijzen we in eerste instantie naar deze FAQ.(punt 4 en 7) Er is ook de handleiding die uw kind van zijn/haar mentor heeft gekregen; deze kan u ook op de website vinden. Komt u er nog niet uit, dan kan uw zoon of dochter langsgaan bij de ICT afdeling. De medewerkers van het Leerplein kunnen ook helpen met vragen over o.a. printen, opwaarderen printtegoed, WIFI instellen op de telefoon, vergeten wachtwoorden en Magisterblokkades.

3. Kan ik op een later moment in het schooljaar een laptop bij The Rent Company kopen?

Dat kan uiteraard altijd, u krijgt van ons de bestelcode van de school. U stuurt hiervoor een mail naar bdn@heemlanden.nl of hos@heemlanden.nl. Houd rekening met een levertijd van 2 tot 3 weken.

4. Hoe installeer ik Office? (Word, Powerpoint, Excel…)

De school heeft voor alle leerlingen een licentie op Office 365 (Cloud) aangeschaft. Als u een laptop via school heeft gekocht dan staat Office ook al geïnstalleerd op de laptop. Heeft u zelf een laptop gekocht dan volgt u onderstaande stappen.

1.surf naar portal.office.com

  1. gebruikersnaam:voorachternaam@mijnheem.nl

  2. wachtwoord: zelfde wachtwoord als magister voor leerlingen

  3. U heeft nu toegang tot Office365 (cloud)

  4. Via de knop apps installeren kunt u nu Office op de laptop installeren.

5. Ik wil een nieuwe laptop kopen. Wat zijn de minimale specificaties? (voor 2019-2020)

• Schermgrootte: 11,6 inch (in ieder geval niet groter dan 14 inch)

• Harde schijf: 128GB SSD

• Processor: Intel Pentium N5000 (is een basisprocessor voor standaard schoolgebruik)

• Draadloos netwerkkaart: Kaart met 802.11AC mogelijkheid (2,4-5Ghz)

• Besturingssysteem: Windows 10

6. Mijn laptop heeft een ander besturingssysteem. Wat nu?

De school heeft een keuze gemaakt voor Windows 10. Als school adviseren wij voor het schooljaar 2019-2020 geen Chromebook of Linux. Indien u hier wel voor kiest, dient u rekening te houden met eventuele beperkingen van het besturingssysteem en een minimale (of geen) ondersteuning in de klas bij problemen. Docenten gebruiken zelf ook Windows 10 en er wordt niet verwacht dat zij alle andere besturingssystemen ook beheersen. Leerlingen die een Mac gebruiken moeten Chrome (en dus niet Safari) als browser gebruiken i.v.m. het openen van de digitale lesmethodes.

7. Mijn kind kan plots niet meer op Wifi.

Sommige ouders veranderen thuis de standaard netwerkinstellingen (proxy) op de laptop om thuis ook in te kunnen inloggen op Wifi. Wij adviseren u om dit niet te doen omdat uw kind dan geen verbinding meer krijgt met het Wifi netwerk van onze school. Onze ICT dienst verandert geen (netwerk)instellingen die u zelf heeft gewijzigd op de laptop van uw zoon of dochter.

Wachtwoord vergeten?

Via de knop op de homepage van de Heemlanden kan uw kind zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. De gebruikersnaam is altijd voorachternaam@mijnheem.nl.

Houd er rekening mee dat dit nieuwe wachtwoord pas de volgende dag door Magister wordt herkend!

8. Ik heb een vraag/klacht over het contract of schadeafhandeling van de laptop van The Rent Company.

Hiervoor dient u rechtstreeks contact op te nemen met The Rent Company.

T: 085-0036150

E: help@rentcompany.nl

9. Is mijn laptop verzekerd tegen diefstal? Hoe zit het met schadegevallen?

Als u de laptop heeft gekocht via The Rent Company dan geldt het volgende: de hardware is gedekt tegen diefstal na sporen van braak of bij geweldpleging. Binnen openbare gebouwen (scholen) geldt alleen een dekking in de lockers in combinatie met sporen van braak. Uitgesloten van dekking is diefstal uit vervoersmiddelen, het onbeheerd achterlaten van spullen en verduistering.

U dient een diefstal bij The Rent Company te melden tezamen met een proces verbaal van aangifte van de politie.

Heeft u zelf een laptop aangeschaft dan is de laptop meestal verzekerd in uw inboedelverzekering. Opgelet dit geldt niet als de laptop zich “buiten huis” (lees op school) bevindt. U dient hier een aparte module mee te verzekeren, de zogenaamde buitenhuisdekking. Schade die uw kind toebrengt aan andermans laptop valt onder uw aansprakelijkheidsverzekering.

10. Hoe is de financiering van de laptop geregeld?

College de Heemlanden heeft bewust gekozen voor Blended Learning. Dat betekent dat we zowel boeken als een laptop gebruiken in de les. College de Heemlanden betaalt voor uw kind de leerboeken, maar niet de laptop. Sommige scholen hebben ervoor gekozen om de laptop te financieren en alle boeken digitaal aan te leveren. Wij maken deze keuze (nog) niet omdat leerlingen zelf aangeven het prettig te vinden een leerboek ernaast te hebben. Daarnaast zijn we van mening dat leerlingen niet de hele dag op een scherm moeten turen.

Daarom vragen we ouders om zelf voor een geschikte laptop te zorgen. (Vrijwillige ouderbijdrage)

U heeft de volgende opties:

  • De school heeft een contract afgesloten met een externe leverancier waar u tegen een voordelige prijs een nieuwe laptop inclusief verzekering kan aanschaffen.

  • U heeft thuis al een geschikt toestel liggen die voldoet aan de minimale specificaties.

  • U koopt een tweedehands exemplaar (vb op marktplaats) die voldoet aan de minimale specificaties

  • U bent financieel niet in staat om een laptop aan te schaffen: dan helpt de school u via externe contacten om alsnog een laptop te bekomen. (Stichting Leergeld)

  • Bent u het principieel niet eens met de financiering/ aanschaf dan verzoeken we u contact op te nemen met onze school en een mail te sturen naar bdn@heemlanden.nl of hos@heemlanden.nl . Wij kijken dan samen met u naar een geschikte oplossing.

11. Hoe vaak wordt de laptop gebruikt?

De laptop wordt ingezet op momenten waar het een echte meerwaarde heeft voor de les. Denk hierbij o.a. aan gepersonaliseerd leren. De laptop wordt dus niet iedere les gebruikt, maar we denken dat dit op ongeveer 30% van de totale lestijd zal uitkomen.

Open je wereld

Op College de Heemlanden speelt ict een belangrijke rol in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het gebruik van ict en nieuwe media zorgt mede voor uitdagende en relevante lessen en het biedt veel mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren.

Door het slim inzetten van ict zorgen we er samen voor dat jij ict-geletterd wordt, zodat je voorbereid bent op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Om aan te sluiten bij jouw leer- en leefomgeving van zetten wij verschillende digitale leermiddelen in: stand-alone opstellingen in het leerplein; smartbord en beamers in de klas en BYOD (mobiele telefoons en laptops) in de lessen.

Blended learning

We kiezen op College de Heemlanden Blended Learning, dat wil zeggen dat we een mix van boeken en digitale leermiddelen hanteren. Ons onderwijsaanbod en onze lessen zijn uitdagend. We bieden variatie in didactiek en werkvormen en streven naar een goede mix van leren met en zonder ict. In ons onderwijs blijft de rol van de docent cruciaal en het gebruik van ict is dan ook geen middel om de docent overbodig te maken.

21st century skills

Welke vaardigheden heb jij nodig voor de toekomst en hoe kunnen we ons onderwijs op die manier inrichten? In een snel veranderende wereld zijn andere vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Deze vaardigheden richten zich op samenwerking, creativiteit, kennisconstructie, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, probleem oplossend vermogen, zelfsturing, analyseren en burgerschap. BYOD sluit hier goed op aan.

Samenwerking

We vinden het belangrijk dat jij leert samenwerken in een digitale omgeving. Zowel personeelsleden als leerlingen hebben een licentie op het softwarepakket Office 365 en kunnen overal en op elk gewenst moment in de cloud samenwerken aan o.a. het maken van verslagen, powerpoint presentaties en excel-berekeningen. Met de invoering van BYOD werken leerlingen niet meer noodzakelijk plaatsgebonden binnen onze school. Ook zijn docenten beter in staat om leerlingen in de les te ondersteunen bij problemen.

Planmatig werken

Bij ons op school leer je plannen en opdrachten maken met behulp van de studiewijzers in de elo en de digitale agenda van Magister. Met BYOD kun je op elk gewenst moment in de les Magister gebruiken. Zo kun je opdrachten voor die week zien, cijferlijsten raadplegen, berichten versturen, opdrachten in de les downloaden en uploaden en hun agenda beheren i.v.m. het plannen van toetsen en huiswerk.

Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden vormen een belangrijk deel van de vaardigheden op het gebied van ict. We willen dat je kritisch leert omgaan met bronnenmateriaal, zje bewust bent van beïnvloeding via social media en andere kanalen op het internet. Naast een eenvoudige zoekopdracht via google, willen we dat je ook complexere online databases in de les leren kunt raadplegen zoals bijvoorbeeld LexisNexis en databases van (buitenlandse) universitaire sites. Docenten besteden hier in hun (ict)lessen aandacht aan.

Analyseren

Voor de bètavakken vinden we het belangrijk dat leerlingen met behulp van hun eigen laptop digitale opdrachten kunnen uitvoeren waarbij het analyseren en verwerken van (meet)gegevens centraal staat, zoals bij Loggerpro en Coach op de computers in het bètalab.

Zelfsturing en zelfreflectie

Voor de ontwikkeling van autonomie en zelfreflectie is directe feedback onmisbaar. De digitale variant van lesmethodes en bepaalde vormen van digitaal toetsen bieden hiervoor veel mogelijkheden. Daarnaast kan er met BYOD op diverse manieren aan digitale portfolio’s van leerlingen gewerkt worden, zowel binnen als buiten de les.

Burgerschap en ict

Er worden op onze school verschillende initiatieven genomen op het vlak van burgerschap. Een daarvan is het project E-Twinning waarbij leerlingen samenwerken aan een opdracht met een andere school uit een EU-lidstaat. Dit proces verloopt volledig digitaal en BYOD is daarbij een uitgelezen kans om dit project nog verder te ontwikkelen binnen onze school.

Digitaal toetsen

Vaak maak je toetsen gewoon op papier, maar in andere gevallen kunnen toetsen ook digitaal worden afgenomen, zoals bij spellingtoetsen en schrijfopdrachten. Vooral bij toetsen die bedoeld zijn om jou te ondersteunen in het leerproces, de formatieve toetsen, is digitaal toetsen hartstikke waardevol. Het voordeel hiervan is ook dat je veel sneller feedback krijgt en voor jouw docent betekent digitaal toetsen ook werkdrukvermindering.

Informatica

In de bovenbouw kun je het vak informatica kiezen. In de lessen informatica wordt o.a. aandacht besteed aan het leren programmeren in Html. Het is erg prettig als jij op jouw eigen laptop leert programmeren.

Passend onderwijs

We proberen altijd in te spelen op jouw persoonlijke situatie. Voor sommige van onze (zorg)leerlingen problemen hebben met het volgen van de dagelijkse lessen (handschrift, fysieke handicap, dyslexie, leesproblemen), dan betekent BYOD een extra ondersteuning voor het volgen van de les.