Vertrouwenspersoon

Op College de Heemlanden vinden we dat alle leerlingen het recht hebben op een onbezorgde schooltijd. Leerlingen moeten met een goed gevoel naar school toe kunnen komen. Je bent pas in staat om te ontdekken, te leren en te ontwikkelen als er een veilige basis is in een omgeving waar we goed met elkaar omgaan en waar we elkaar leren respecteren.

Voor onze school zijn Eveline van Ginneke en Frederik de Lang de vertrouwenspersonen. Via hun mailadres kun je een afspraak maken of een vraag stellen. Zij zijn er voor leerlingen, maar ook voor het personeel.

Eveline van Ginneke: gnk@heemlanden.nl

Frederik de Lang: lan@heemlanden.nl

Mocht je liever met iemand van buiten College de Heemlanden spreken, dan kun je in contact komen met Miriam Smit. Zij is aangesteld als externe vertrouwenspersoon op College de Heemlanden. Op deze pagina stelt zij zich voor en vertelt zij meer over haar functie.

Miriam Smit: info@humanresults.nl

College de Heemlanden heeft ook een anti-pestcoördinator; deze is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeel. Lees er hier meer over.

Voor wat meer informatie kun je ook kijken naar de meest gestelde vragen over de vertrouwenspersoon. Die staan hiernaast.

De meest gestelde vragen over en aan de vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Je kunt met de vertrouwenspersoon praten wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn bijvoorbeeld diverse vormen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, maar ook over pesten en (homo-)discriminatie.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Je kunt met de vertrouwenspersoon praten wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. We hebben het dan over seksuele intimidatie, agressie en geweld, maar ook over pesten en (homo) discriminatie.

Wie zijn bij ons op school vertrouwenspersoon?

Voor onze school zijn Eveline van Ginneke en Frederik de Lang de vertrouwenspersonen. Zij zijn te bereiken via hun mailadres om te praten.

Wat zijn voorbeelden van ongewenst gedrag?

Bijvoorbeeld seksueel getinte grapjes of opmerkingen, staren en gluren, te dichtbij komen, blote afbeeldingen aan muren hangen, seksueel getinte gebaren maken, confronteren met seksueel getinte berichten of filmpjes via mail, internet of mobiele telefoon. Iemand ongewenst zoenen, aanraken of (poging tot) aanranding en verkrachting. Maar ook roddelen, vernederen en schelden zijn voorbeelden van ongewenst gedrag. Het kan dan gaan om ongewenst gedrag tussen leerlingen onderling of ook tussen leerlingen en personeel.

Mag je dan helemaal niemand aanraken of een grapje maken

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand bijvoorbeeld een arm om de schouder van iemand anders slaat, dan kan dat heel welkom zijn. Het kan passen in het contact dat beide personen op dat moment met elkaar hebben. Dan is er GEEN sprake van ongewenst gedrag. Of het gedrag gewenst of ongewenst is wordt bepaald door het slachtoffer.

Wat is de taak van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er om je op te vangen en te begeleiden als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon helpt je bij het zoeken naar een oplossing binnen de school.

Wat als het niet lukt om een oplossing te vinden voor de klacht? Lukt het niet om een oplossing binnen de school te vinden, dan kun je (eventueel samen met de vertrouwenspersoon) in contact komen met een vertrouwenspersoon buiten de school. Daarnaast kun je ook een officiële klacht indienen bij een klachtencommissie als praten niet heeft geholpen. Als deze commissie voldoende bewijs heeft gevonden voor je klacht, dan adviseert de klachtencommissie de school om maatregelen te nemen om het ongewenste gedrag te stoppen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over deze onderwerpen?

Mail of praat met één van de vertrouwenspersonen. Hij of zij kan je ook veel meer vertellen over bijvoorbeeld grooming of cyberpesten.

Externe vertrouwenspersoon

Miriam is externe vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties, waaronder diverse onderwijsinstellingen. Ze is niet in dienst bij College de Heemlanden en Houtens, maar heeft haar eigen bedrijf en werkt daarin samen met 5 andere externe vertrouwenspersonen