Anti-pestcoördinator

Op College de Heemlanden vinden we dat alle leerlingen het recht hebben op een onbezorgde schooltijd. Leerlingen moeten met een goed gevoel naar school toe kunnen komen. Je bent pas in staat om te ontdekken, te leren en te ontwikkelen als er een veilige basis is in een omgeving waar we goed met elkaar omgaan en waar we elkaar leren respecteren. College de Heemlanden heeft daarom een anti-pestcoördinator; deze is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeel.

Wanneer er sprake is van pesten, worden direct maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn zoveel mogelijk gericht op het oplossen van de situatie en het herstellen van de onderlinge relaties binnen de groep. De focus ligt dus op de groep, omdat pesten ontstaat en opgelost wordt in groepsverband. Wanneer oplossingsgerichte maatregelen geen effect hebben wordt er uiteindelijk overgegaan tot sanctionering.

Op College de Heemlanden hebben we naast een anti-pestcoördinator ook een vertrouwenspersoon. Je kunt met de vertrouwenspersoon praten wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn bijvoorbeeld diverse vormen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, maar ook over pesten en (homo-)discriminatie. Lees er hier meer over.

Op verschillende momenten in het jaar besteden wij aandacht aan het onderwerp pesten. Download voor meer informatie het anti-pestbeleid van de school.

Download hier het pestprotocol van College de Heemlanden