Hoe wij werken

Op deze pagina vind je meer informatie over onze organisatie en hoe wij werken. We vertellen over onze schoolleiding en het team; we vertellen over begeleiding en zorg op maat en de medezeggenschap.

BYOD

Op College de Heemlanden speelt ict een belangrijke rol in de dagelijkse onderwijspraktijk. Om aan te sluiten bij jouw leer- en leefomgeving van leerlingen zetten wij verschillende digitale leermiddelen in: stand-alone opstellingen in het leerplein; smartbord en beamers in de klas en BYOD (mobiele telefoons en laptops) in de lessen.

Profielkeuze

In het derde leerjaar havo en het derde leerjaar atheneum(-plus) kiest een leerling een profiel. Zowel de mentor als de leerling wordt hierbij ondersteund door de decaan die over veel kennis beschikt van doorstroom- en studiemogelijkheden.

PTA en examen

Dit is het het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat bestaat uit twee delen. Deel 1 is het officiële Examenreglement. Dit bevat alle regels en procedures rond het examendossier (Schoolexamen en Centraal Examen). Deel 2 is het programma van toetsing en afsluiting van alle vakken.

Zorg op maat

Vanaf de eerste tot en met de laatste dag dat je bij ons op school zit, zorgen we voor adequate begeleiding. Ook als je speciale zorg nodig hebt. Een mentor kan bij complexe of specialistische problematiek een beroep doen op diverse begeleiders. De school heeft begeleiders met specifieke deskundigheid op verschillende gebieden. Op deze pagina lees je er meer over.

Reglementen

Waar veel mensen bij elkaar zijn, is het goed af te spreken hoe je dingen regelt. Op een school gaat het dan bijvoorbeeld over hoe leerlingen en personeel met elkaar omgaan (leerlingenstatuut), hoe je om gaat met privacy (privacyreglement) en hoe de regels zijn rondom toetsing en examens (examenreglement).

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van College de Heemlanden is dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen én dienstbaar aan de school als leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen en behartigt hun belangen.

Begeleiding op maat

Net zoals iedere leerling vraag jij begeleiding, ongeacht je niveau of opleiding. En net zoals iedere leerling heb je recht op een veilige leeromgeving, aandacht voor jou als individu en gerichte ondersteuning bij bijvoorbeeld de vorming van een groep en het leren samenwerken. Dus ook als je geen directe (leer-)hulpvraag hebt, dan heb je recht op en behoefte aan begeleiding.