Bètaprofiel: extra aandacht voor exacte vakken

We besteden veel aandacht aan exacte vakken op College de Heemlanden. Onze school heeft een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor je als je een bètaprofiel hebt en we voeren verschillende activiteiten en projecten uit om jouw interesse vast te houden. Ons doel is te streven naar niveauverhoging van de bètavakken en een groter percentage havoleerlingen in de natuurprofielen.

Bètalab

In het Bètalab van onze school kun je praktisch werken aan proefopstellingen voor de exacte vakken. Op de beschikbare computers kunnen meetresultaten verwerkt worden en proefverslagen gemaakt worden. Je wordt hierbij begeleid door technisch onderwijsassistenten.

Zelf een kijkje nemen in het bètalab? Maak dan een virtuele rondleiding en bezoek het lab. Het bètalab ligt op de tweede verdieping.

Open avond

Tijdens de open avond wordt het scheikundelokaal en het bètalab altijd druk bezocht. Foto's die tijdens de open avond op 26 januari 2017 gemaakt zijn, kun je hieronder bekijken.

Open avond januari 2017

U-talent: samenwerken met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht

De school maakt deel uit van een netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht: U-talent. In U-talent werken we nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Als je gemotiveerd en getalenteerd bent, dan kun je bij ons innovatieve onderwijsmodules volgen.

De komende periode willen wij nog meer deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van het aanbod van het U-talent netwerk, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw (havo en atheneum).

Klik hier voor meer informatie over het programma van U-talent.

Scheikunde op Universiteit Utrecht

Leerlingen uit 5 atheneum die scheikunde in hun pakket hebben, hebben maandag 20 februari deelgenomen aan het analysepracticum bij de faculteit scheikunde aan de Budapestlaan in het nieuwe Viktor J. Koningsbergergebouw op De Uithof. Leerlingen werden gevraagd om aan de hand van de analysetechnieken massaspectrometrie, infra-roodspectrometrie en Nuclear Magnetic Resonance (een soort MRI op moleculen buiten het lichaam) de chemische structuur op te helderen.