Het onderwijs op College de Heemlanden

College de Heemlanden is een bijzondere school. Iedere dag weten ruim 1600 leerlingen onze school te vinden. In ons onderwijs staan de kernwaarden ambitie en betrokkenheid centraal. Ouders en verzorgers zien we als partners. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren.

Op verschillende pagina's kun je lezen over wie wij zijn en wat we te bieden hebben. Je kunt lezen over de begeleiding op onze school, je krijgt meer inzicht in de kwaliteit en resultaten van ons onderwijs en we vertellen je hoe de organisatie in elkaar steekt.

Hoe wij werken

Op deze pagina vind je meer informatie over onze organisatie en over hoe wij werken. We vertellen over onze schoolleiding en het team; we vertellen over begeleiding en zorg op maat en de medezeggenschap.

Wat wij bereiken

Met de nieuwe wijze van beoordelen door de onderwijsinspectie is het vanaf 2017 ook mogelijk het arrangement ‘goed’ en via een systeem van een onafhankelijke jury zelfs ‘excellent’ toegekend te krijgen. Onze ambitie is om over 2 jaar het predicaat ‘goed’ en daarna de ‘excellente’ status te verkrijgen.

Wat wij doen

We hebben heel bewust een breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs, zodat je bij ons veel keuzemogelijkheden hebt. Zowel op de havo als op het atheneum besteden we aandacht aan Arts, Science, Business en Sports.

Wie wij zijn

Op deze pagina vertellen we over wie wij zijn: we vertellen over onze identiteit, onze kernwaarden ambitie en betrokkenheid, over de drie onderwijsdoelen die wij nastreven en je kunt hier lezen over onze havo, ons atheneum en onze atheneum-plus. In het schoolplan 2016-2020 kun je lezen over de plannen die we hebben voor de komende periode.