Huiswerk en Magister

Huiswerk hoort erbij

Natuurlijk krijg je op de middelbare school huiswerk. Al je docenten helpen je met je vragen over hoe je het huiswerk hun vak het beste kunt aanpakken. Daarnaast helpt je mentor je bijvoorbeeld met leren plannen. Sommige leerlingen vinden het echter heel lastig zonder hulp huiswerk te maken. Andere leerlingen hebben thuis niet de gelegenheid om rustig hun huiswerk te doen. Onze school werkt al jaren samen met Studiekring. Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen op College de Heemlanden zelf.

Magister

Magister is het administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel jij als je ouders/verzorgers krijgen een account om in te loggen. Zo kunnen ze meekijken met jou en jou zo nodig begeleiden. Jij gebruikt je account voor de ELO (elektronische leeromgeving) en je kunt er huiswerk, studiewijzers en digitaal lesmateriaal vinden. In Magister vind je een uitgebreide handleiding.

Wat Magister voor jou betekent:

-Je kunt je cijfers en aanwezigheid zien;

-Je kunt studiewijzers en digitaal lesmateriaal raadplegen in de elo;

-Je kunt kijken wanneer huiswerk, proefwerken en so’s gepland staan.

Rapportages en ouderavonden

Het hele schooljaar kun je jouw vorderingen volgen via Magister. Viermaal per jaar reiken wij een rapport uit met je vorderingen. Op deze rapporten staat voor alle vakken het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers.

Op ouderavonden kunnen jouw ouders/verzorgers de mentor, de afdelingsleider en vakdocenten spreken. Aan het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een avond waarop jouw ouders/verzorgers kennis kunnen maken met de mentor en waarop iets verteld wordt over het specifieke karakter van het betreffende leerjaar. Voor deze avonden ontvang je een uitnodiging per mail. In leerjaren waarin je een profielkeuze maakt, organiseren we voorlichtingsavonden met de decaan.

Nieuwsbrief Heemmail

Iedere maand krijgen je ouders/verzorgers per mail onze nieuwsbrief Heemmail toegestuurd, waarin wij algemene informatie en informatie uit de afdelingen van de school geven voor de komende periode.

Op onze website vind je actuele informatie over uiteenlopende zaken.

Begeleiding op maat

Vanaf de eerste tot en met de laatste dag dat je bij ons op school zit, zorgen we voor adequate begeleiding. Ook als je speciale zorg nodig hebt. Een mentor kan bij complexe of specialistische problematiek een beroep doen op diverse begeleiders. De school heeft begeleiders met specifieke deskundigheid op verschillende gebieden.

Op deze pagina lees je meer over onze leerlingbegeleiding.

Jaaragenda

We proberen zoveel mogelijk de activiteiten voor jou en voor het personeel vast te leggen in een jaaragenda. De complete jaaragenda vind je op onze website, bij agenda.

1blik agenda

Je huiswerk opschrijven in je agenda, is dat plannen? Hoe leer je nu eigenlijk echt plannen?

Plannen is een groot probleem voor leerlingen. Ze kijken vaak op het laatste moment in hun agenda, waardoor het huiswerk te laat gemaakt en geleerd wordt. Leerlingen hebben geen overzicht meer en weten niet meer wat er van ze gevraagd en verwacht wordt. Dit leidt tot stress en onvoldoendes.

Vanuit de praktijk is er een eenvoudige planmethode ontwikkeld. Hieruit is een nieuwe schoolagenda ontstaan. Deze schoolagenda heet de 1blik agenda. In deze 1blik schoolagenda leer je zelfstandig je huiswerk te plannen en te structureren. Om te starten met de planmethode binnen de 1blik schoolagenda wordt een goede introductie en begeleiding aanbevolen.

Doelgroep

In eerste instantie was deze schoolagenda bedoeld als extra hulpmiddel voor cluster IV en ADHD leerlingen op BO/VO, Havo/Vwo niveau, maar al snel bleek dat veel leerlingen binnen het onderwijs, ook zonder autisme, vastliepen met hun planning.

Momenteel wordt de 1blik schoolagenda op alle niveaus ingezet. Vanaf groep 8, voorgezet- middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, tot aan de universiteit.

Hoe werkt het?

In elke schoolagenda staat een handleiding en een voorbeeldsituatie beschreven. Wanneer je de handleiding volgt, leer je zelfstandig je huiswerk te structureren en te plannen. De dagindeling in de agenda is in tweeën verdeeld: een opdrachten- en een plangedeelte. Elke dag maak je een onderdeel van je huiswerk. Je werkt met drie kleuren markeerstiften.

Rood/roze: Huiswerk moet af zijn.

Groen: Huiswerk is klaar voor deze dag.

Geel: Huiswerk is nog niet klaar voor deze dag.

Voordelen

je leert je huiswerk plannen en niet op het laatste moment maken of leren

je hebt overzicht en weet wat je die dag moet maken of leren

je hoeft elke dag maar één klein onderdeel te maken

wanneer je ziek bent mis je maar één onderdeel van je maak of leerwerk in 1blik zie je of iets af is of nog niet. Als je goed gepland hebt, ben je klaar en hou je tijd over voor leuke dingen.

Want, wat af is... is af!