Een nieuw ritme

Introductie

In de eerste weken op school zal je een nieuw ritme moeten vinden. Wanneer beginnen de lessen? Wanneer hebben we pauze? Gebruiken we een agenda? Hoeveel huiswerk krijgen we? Je zit vast vol met vragen. Je krijgt hier antwoord op veel vragen en je kunt hier de lestijden en lessentabel downloaden en inzien.

Natuurlijk helpen we je bij het wennen, want we begrijpen heel goed dat zo’n nieuwe school best spannend is. Voor de zomervakantie kom je daarom met je mentor en je nieuwe klasgenootjes een keer bij elkaar. Dan heb je elkaar alvast een keer gezien en gesproken.

Een soepele overgang

Na de vakantie beginnen we met twee introductiedagen om elkaar beter te leren kennen en in de eerste schoolmaanden krijg je drie keer per week een uur studieles. In die lessen helpt je mentor je met je agenda, met het leren en met het plannen van je huiswerk. Alle docenten helpen je trouwens bij het vinden van dit nieuwe ritme. Samen zorgen we ervoor dat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

Jezelf ontwikkelen en groeien

Jezelf ontwikkelen is méér dan alleen je diploma halen. Groeien op andere gebieden is net zo belangrijk! Daarom bieden we ook rondom de lessen veel aan. Op College de Heemlanden kijken we naar de talenten van ieder kind afzonderlijk. Daarnaast bieden we extra ondersteuning aan wie een steuntje in de rug kan gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je faalangst hebt, dyslectisch bent of als je niet weet hoe jij je plekje in de groep kunt krijgen. We hebben daar speciaal opgeleide docenten voor die je trainingen en begeleiding kunnen bieden.

Leren doe je samen

Leren en jezelf ontwikkelen doe je niet alleen. Op De Heemlanden doen we dat samen. Bijvoorbeeld samen met je klasgenoten, leerlingen uit andere klassen en met docenten. We zijn open naar elkaar. Je kunt je mening geven en je hoeft niet bang te zijn voor een ‘fout’ antwoord, daar leer je meestal alleen maar van. Iedere klas heeft een mentor.

Voor praktische vragen, maar ook als je even een praatje wilt maken of als je ergens mee zit, heb je in de eerste klas behalve een mentor ook een leerling-mentor. En, meepraten en meedenken over hoe we De Heemlanden nog beter kunnen maken, kan zeker! Daarvoor bieden we alle gelegenheid.

Samen zijn we De Heemlanden. Mocht het voorkomen dat je problemen hebt met dyslexie, faalangst of een vak, dan ondersteunen we je daarin. Het is ook mogelijk om van bovenbouwleerlingen steunlessen te krijgen, je krijgt dan een soort bijles als je dat tijdelijk nodig hebt. Zo snijdt het mes aan twee kanten, onder- en bovenbouwleerlingen leren van elkaar.

Lees meer over onze leerlingbegeleiding op de pagina Begeleiding op maat.

Lessentabel en lestijden

Lessentabel en lestijden

Lestijden

Onze lestijden voor de onderbouw en bovenbouw zijn verschillend. Dat doen we om drukte op het plein, op de gangen en in de aula te voorkomen. Op verschillende momenten in het jaar is er een verkort lesrooster van toepassing. Dit rooster is bijvoorbeeld van kracht bij studiemiddagen voor het personeel en/of bij rapportvergaderingen. Je kunt de tabel waarin de lestijden staan op deze pagina downloaden.

70-minutenlessen

Wij werken met lessen van zeventig minuten. In deze lessen bieden je docenten een zodanige afwisseling van werkvormen aan, dat je niet alleen nieuwe kennis opdoet, maar ook in de gelegenheid bent om deze kennis toe te passen, te verwerken en te integreren. Hierdoor wordt kennis beter verankerd, krijg je meer zicht op de vraag waarom je dingen leert en word je actief betrokken bij de les. Daarnaast geeft het werken met verlengde lessen veel rust in de school: er zijn minder leswisselingen, je hoeft minder boeken mee te nemen en je hebt per dag voor minder vakken huiswerk.

Lessentabel en lesuitval

Bij het maken van het rooster gaan we uit van de leerlingen. In de onderbouw heb je geen tussenuren en proberen we lange dagen zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met grote verschillen in pakket- en profielkeuze is dat in de bovenbouw niet mogelijk. Door vergaderingen en cursussen voor de docenten ben je op dinsdag meestal vroeger uit. Op deze manier vermijden we lesuitval.

Omdat we een evenwichtige verdeling van vakken willen realiseren, kent elk schooljaar twee periodes met een eigen halfjaarsrooster. Hierdoor heb je bijvoorbeeld in het ene halfjaar twee lessen Nederlands per week en in het tweede halfjaar één les. De lessentabellen kun je hieronder downloaden en inzien. Hierin zie je ook hoeveel uur je wekelijks aan welk vak besteedt.

Lessen die om wat voor reden dan ook uitvallen, worden in de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen. Dat betekent dat je in principe niet vrij bent als er een docent niet aanwezig is. Didactisch medewerkers instrueren en begeleiden de klassen bij de door de docenten gemaakte lesopdrachten. Van jou wordt verwacht we dat je jouw spullen voor alle lessen van de dag bij je hebt, ook al is een docent ziek of afwezig.