Aanmelding via basisschool

Uw kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs

Een spannende gebeurtenis voor zowel uw kind als uzelf. Om de overstap van uw kind van het primair naar het voortgezet onderwijs enigszins te verhelderen, hebben de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) in de regio Utrecht-Zuid, hieronder vallen de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen, afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019.

In onze folder informeren wij u over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Wilt u gericht iets weten over de toelatingscriteria en de plaatsingsprocedure van een specifieke school, dan kunt u het beste de website en het informatiemateriaal van onze school goed doornemen.

Wil je je inschrijven voor een ander leerjaar of kom je niet uit Houten en wil je je toch graag inschrijven voor College de Heemlanden?

Download dan het juiste aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Wat gebeurt er wanneer?

Maart 2019

Leerlingen worden aangemeld via de basisschool. Op jouw basisschool weten ze precies hoe dit gaat. Je vult het aanmeldingsformulier in en levert dat, samen met een kopie van je identiteitsbewijs of uittreksel uit het bevolkingsregister, uiterlijk 14 maart 2019 in bij de administratie (voor atheneum-plus liefst eerder). Je krijgt van ons na ontvangst een bevestiging van je aanmelding toegestuurd.

April 2019

Uiterlijk 3 april krijg je bericht van ons over je toelating.

Mei 2019

In mei krijg je bericht over de klas/opleiding waarin je bent geplaatst. Je krijgt dan ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.

Juni 2019

Je komt kennismaken met je klasgenoten en je mentor. Je krijgt dan ook informatie over je eerste schooldag, de introductiedagen en de schoolspullen die je mag aanschaffen.

Augustus 2019

Je krijgt eind maand augustus een brief over de start van het schooljaar. De schoolboeken krijg je thuis gestuurd. Daar hoef je niets voor te doen.

Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht

De VO-scholen in de regio Utrecht-Zuid zijn het Anna van Rijn College, De Baanbreker, Cals College IJsselstein en Nieuwegein, College De Heemlanden, Houtens, Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen en het Wellantcollege. Deze scholen hebben ook afspraken gemaakt over het maximaal aantal brugklassen dat er op elke school wordt gemaakt, gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat per school mogelijk is en de beschikbare lokalen in de school. Woont u in Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein of Vianen, dan is er voor uw kind altijd plek op één van de genoemde scholen. Alle scholen doen hun best om uw kind op de school te plaatsten waar uw kind voor kiest. Het kan echter zijn dat dit niet lukt, omdat er te veel aanmeldingen voor die school zijn.

Lees daarom de folder met de POVO-procedure 2019-2020 goed door, zodat u op de hoogte bent van de procedure die gevolgd wordt. De tekst van deze folder is zakelijk, hopelijk laat u zich hierdoor niet afschrikken. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben over de procedure, aarzel dan niet om contact op te nemen met de basisschool van uw kind of met één van de VO-scholen voor nadere uitleg. Op de website van de scholen staat vermeld bij wie u terecht kunt voor nadere informatie.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl.

Met vriendelijke groet namens,

Anna van Rijn College Nieuwegein, Aukje Bergsma, bestuurder

De Baanbreker, Frank Cok, directeur

Cals College Nieuwegein en IJsselstein, Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder

College de Heemlanden Houten, Dick Looyé, rector-bestuurder

Houtens, Dick Looyé, rector-bestuurder

Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen, Wouter Abrahamse, rector

Wellantcollege, Lex van Baar, regiodirecteur