Dyslexiebegeleiding op College de Heemlanden

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen indien nodig gebruik maken van de volgende faciliteiten: • Extra tijd bij toetsen (20%); • mondelinge overhoringen van woordjes-so’s bij de vreemde talen; • gebruik van hulpmiddelen zoals spraaksoftware en laptop.

Aan het begin van het jaar ontvangen de leerlingen een dyslexiekaart met daarop vermeld de afgesproken faciliteiten. Naast bovenstaande faciliteiten wordt er extra begeleiding geboden.

Begeleiding leerjaar 1

Tweewekelijks een les van 40 minuten. De volgende onderwerpen komen aan bod: • Studievaardigheden (plannen, woordjes leren e.d.); • mindmappen; • herhaling van spellingregels; • begrijpend lezen; • voorlichting over de mogelijkheden van de diverse hulpmiddelen bij dyslexie. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook ruimte om van gedachten te wisselen over problemen die leerlingen mogelijk in de lessen ervaren.

Begeleiding vanaf leerjaar 2

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen gebruik maken van het wekelijkse dyslexiespreekuur. Ze kunnen op afspraak terecht voor individuele begeleiding. Leerlingen kunnen tijdens dit spreekuur ook altijd langs komen met vragen. Op dit spreekuur zijn ook ouders met vragen welkom. Zowel leerlingen als ouders kunnen met vragen/opmerkingen en voor het maken van een afspraak gebruik maken van ons e-mailadres: dyslexie@heemlanden.nl

Namens de werkgroep dyslexie,

Hanneke Jansen

Heleen van den Berge

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Zorg op maat.

Download hier het dyslexieprotocol en de informatiekaart over dyslexiebegeleiding