Zuidwesterstorm

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Door het weeralarm dat is afgegeven door het KNMI (code rood) wordt van leerlingen niet verwacht dat zij nog naar school komen. Leerlingen die reeds op school zijn zullen wij op school houden tot het wat rustiger wordt buiten (naar verwachting 14.00 uur). De toetsen die voor vanmiddag waren gepland worden afgelast. Wij zullen u informeren wanneer de toetsen dan wel afgenomen worden.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het MT van College de Heemlanden,

Petra Ubels