Wereldburgerschap. Ga jij mee naar Zuid-Afrika?

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen,

Tijdens dit schooljaar heeft College de Heemlanden het schoolplan (strategisch beleidsplan) voor de komende vier jaar vastgesteld. Vanuit de kernwaarden ambitie en betrokkenheid is daarbij nadrukkelijk ingezet op Wereldburgerschap. Hieronder een citaat uit het schoolpaspoort:

“We zijn een school die internationaal denkt, een school met een brede horizon. Nederland is niet de hele wereld. Internationale uitwisseling, internationale activiteiten en ons onderwijsprogramma kent invloeden vanuit de hele wereld. Wij zijn wereldburgers.”

Vanuit deze gedachte heeft College de Heemlanden het voornemen om in juli 2018 een reis naar een ontwikkelingsland te organiseren. Wij willen voor de zomer inventariseren of er voldoende interesse is, zodat we eventueel begin volgend schooljaar de leerlingen kunnen selecteren en z.s.m. te starten met de voorbereidingen (spaarplan, training, vaccinatie, overige vakantieplanning 2018 e.d.). Wij informeren wij jullie graag over deze unieke kans!

Reis Zuid-Afrika 2018

Samen met Be More heeft College de Heemlanden een concept-reisplan opgesteld voor een 13-daagse reis naar Zuid-Afrika met 20 leerlingen en 3 docenten (de heer Dielemans, mevrouw Pikerie en een nog nader te bepalen docent) in de eerste twee weken van de zomervakantie 2018. Het programma bestaat onder meer uit vrijwilligersprojecten, een goededoelenactie, een safari, een bezoek aan Lesotho, een stranddag en taallessen. De kosten van de reis bedragen circa 2000 à 2250 euro (inclusief reis-/verblijfskosten, excursies, eten en drinken).

Aanmelden via Magister

In de informatiebrief die u via e-mail heeft ontvangen en die tevens hieronder te downloaden is, staat een overzicht van de leerdoelen en het tijdspad. Leerlingen die op 1 juli 2018 14 jaar of ouder zijn kunnen zich tot uiterlijk 20 juni 17.00 uur via Magister inschrijven en hiermee een intentie-aanmelding doen voor deelname. De leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorgers(s) krijgen dan een uitnodiging voor de informatieavond van donderdag 6 juli 2017. Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Roy Dielemans - docent Nederlands (DLM@heemlanden.nl)

Mina Pikerie - decaan (PKR@heemlanden.nl)