Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheidsboom in het Leerplein tot kerstvakantie

Houten heeft dit jaar op Bevrijdingsdag een Vrijheidsboom gekregen van het lokale 4 en 5 mei Comité. Geen boom die met wortels in de grond staat, maar één op wieltjes, die in de afgelopen maanden gerouleerd heeft door de gemeente: van het stadhuis tot het Haltnahuis, van bibliotheek tot basisschool. Vanaf vandaag staat de boom bij ons op school in het Leerplein, tot aan de kerstviering op 23 december.

Het is een opvallende boom, waar je berichten in kan doen, dingen aan kunt ophangen, waar je omheen kunt staan om het te hebben over vrijheid in ons alledaagse leven. De gedachte achter de Vrijheidsboom is de wens om de Nationale Dodenherdenking te verbinden met het vieren van de vrijheid waar we nu al zo'n lange tijd van kunnen genieten. Op 4 mei gaat de aandacht uit naar hen die zich hebben opgeofferd om ons in vrijheid te kunnen laten leven. Hoe kunnen we onze dankbaarheid beter vormgeven door steeds weer opnieuw bij die vrijheid stil te staan, en ons af te vragen of die vrijheid misschien onderhoud nodig heeft, of ons te bezinnen op de vraag hoe die vrijheid vandaag de dag kan worden vormgegeven. Laten we elkaar echt vrij? Dringen we anderen niet vaak onze mening of onze manier van doen op? Staan wij elkaar eigenlijk wel toe een beetje anders te zijn? Ligt daar bijvoorbeeld niet een oorzaak van pestgedrag op het werk of op school? Hoe geven wij mensen uit andere culturen of met een andere geloofsovertuiging de vrijheid om hun eigen kleur aan het leven te geven? Sta in de komende weken eens stil bij bovenstaande vragen met je (mentor)klas en nodig je klasgenoten uit om hun ideeën en wensen over vrijheid in de boom te deponeren. Wellicht biedt het inspiratie voor een mooi gedicht tijdens de Gedichtendag? Met de A3-leerlingen die op 21 december op excursie naar Ieper gaan in het kader van de lessenserie over de Eerste Wereldoorlog, zullen we ook nadrukkelijk stilstaan bij deze thematiek en jullie vragen je visie op vrijheid, oorlog en vrede op papier te zetten.

Door: Sebastiaan van der Meer (afdelingsleider 2 en 3 atheneum)