Scholenmarkt in het Wellantcollege

Op donderdag 19 januari werd traditiegetrouw een scholenmarkt gehouden in het Wellantcollege Houten. Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio werden de leerlingen uit groep 7 en 8 met hun ouders enthousiast ontvangen in de aula van de school.

Toen de markt om 19 uur begon, was het direct goed druk. Het was maar goed dat we flesjes water mee hadden genomen, want we zijn de hele avond aan het praten geweest en nog was iedereen aan het einde van de avond schor.

Hoewel de totale opkomst wellicht iets lager was dan vorig jaar, was de belangstelling voor College de Heemlanden groot. Dankzij 10 enthousiaste leerlingen (zie foto) en 14 evenzo enthousiaste collega’s die mee waren naar de scholenmarkt, hebben we onze school goed onder de aandacht kunnen brengen.

INFORMATIEAVOND HAVO, ATHENEUM EN ATHENEUM+

De informatieavond was op maandag 23 januari 2017. De avond is goed bezocht. De kleine (film)zaal biedt plaats aan 90 personen en deze zat al snel vol, waardoor we een tweede sessie hebben ingelast. Dick Looyé, de rector-bestuurder van College de Heemlanden, vertelde in de kleine zaal van het theater over ons onderwijs op havo, atheneum- en atheneum-plusniveau; hij vertelde over wat onze school te bieden heeft, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn in ons aanbod en over wat onze school bijzonder maakt. We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van College de Heemlanden. Er was uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen. De presentatie die we tijdens deze avond hebben gegeven, geven we ook (ingekort) tijdens de open avond.

De informatieavond voor toekomstige atheneum-plus leerlingen en hun ouders vond plaats in de aula. Deze avond werd georganiseerd door Daniëlle Hagg, de coördinator van onze atheneum-plus. Op de open avond zal zij ook beschikbaar zijn om al uw vragen over atheneum-plus te beantwoorden.

Heel erg bedankt voor jullie komst. We hopen dat we jullie allemaal terugzien op de open avond!