Rector College de Heemlanden blij met hernieuwde energie en goede resultaten

Bron: ’t Groentje 19 juli 2016 | John van Amerongen

HOUTEN “Orde scheppen in de chaos. Energie in de school terug brengen.” De rust is weergekeerd, zo onderstreept de directeur. “We zijn volop bezig met kijken naar de toekomst. Dat kunnen we nu ook doen.” “Ik ben een jaar geleden begonnen op een hele leuke school. Orde scheppen in de chaos. De energie in de school terug brengen”, zo vertelt Dick Looyé, rector-bestuurder van College de Heemlanden. “Het is gewoon een goede school. Het lukte niet om daar een grote onderlinge verbinding in te krijgen.” Een jaar geleden waren de onderlinge verhoudingen tussen directie en leraren helemaal verstoord. Looyé streefde ernaar voor iedereen weer een duidelijk gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen, zodat de school weer vooruit kan kijken.

OPLOSSING - De rector-bestuurder, de raad van toezicht, conrectoren en teamleiders en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van College De Heemlanden stapten in maart 2015 op. Na jaren van conflict over de invulling van de uren van de docenten was dat volgens alle betrokkenen de beste oplossing, nadat Marcel Wintels dit na onderzoek naar de bestaande situatie op het college, adviseerde. De hele organisatie ging op de schop bij de middelbare school in Houten met 1600 leerlingen en 160 medewerkers. Het advies van Wintels was om iedereen op te laten stappen, omdat na jaren van conflict de verhoudingen te verziekt waren om met dezelfde mensen door te gaan. Het conflict speelde toen al enkele jaren zonder dat een oplossing gevonden werd. De schoolresultaten van de leerlingen hebben er overigens nooit onder geleden. “Wat toen wel gebeurd is, dat er toen is ingegrepen. Mensen die bij dat conflict betrokken waren zijn opgestapt.”

VERTROUWEN - Dit was de situatie toen Dick Looyé als rector-bestuurder aantrad in de zomer van 2015. Looyé: “In het begin heb ik veel met iedereen gesproken, geprobeerd vertrouwen terug te winnen om samen weer voor de school te gaan. Op de school waren eilandjes ontstaan die niet echt meer met elkaar verbonden waren.” Looyé benadrukt dat er al veel goede dingen in de school zaten toen hij er kwam werken. Zo heeft het onderwijs in die periode van crisis tussen het management en de docenten er niet onder geleden. De onderwijsresultaten waren steeds goed. “Dat geeft maar aan dat de docenten heel gedreven hun werk doen, veel kwaliteit in huis hebben en een groot taakverantwoordelijkheidsgevoel hebben.” De rust is weergekeerd, zo onderstreept de directeur. “Dat is goed gelukt. Ik was enorm verrast dat het eigenlijk zo makkelijk ging; in die zin dat iedereen bereid was om er aan mee te werken.”

GOEDE RESULTATEN - De examenresultaten waren volgens Looyé boven verwachting. Voor de examenleerlingen van de havo was het slagingspercentage bijna 90%. Voor de examenleerlingen van het vwo was het bijna 95%. “Dat is echt hoog.” Van het vwo zijn 13 eindexamenkandidaten cum laude geslaagd en dat deden ook drie havoleerlingen. “We moeten ook de ambitie hebben om iedereen steeds beter te laten presteren. Dat zei ik ook bij de diploma-uitreiking in het theater. We hebben een prachtige doelgroep leerlingen. Maar we kunnen nog veel meer uit onze leerlingen halen. Natuurlijk heb je wel mensen nodig die je een handje helpen. Die je uitdagen, maar je er ook bovenop helpen als je het even niet meer ziet zitten. Als je de lat steeds hoger legt, kun je niet alleen blindvaren op je talent, maar ook bereid zijn er hard voor te werken. Hard werken betekent ook het heft in eigen handen nemen, op problemen afstappen en ze oplossen. Dit geldt op alle onderwijsniveaus en ook voor de school als geheel. Wij moeten ons laten uitdagen, om het steeds beter te doen.”

MAATSCHAPPELIJKE STAGES - De school werkt met maatschappelijke stages. “De verplichting is er af. Dat blijven we wel doen. Het is van belang dat kinderen in de Houtense samenleving een rol spelen en ook buiten de school actief zijn. Dat vraagt best wel wat qua organisatie. Iets meer willen dan alleen maar kennis over brengen.”

TOEKOMSTGERICHT - De volgende vraag is wat voor school College De Heemlanden wil zijn. Op welke punten wil de school zich de komende jaren ontwikkelen? Looyé: “Zoals gezegd hebben we veel kwaliteit in huis. We zijn de school in Houten voor de havo en het vwo en voelen ons sterk verbonden met de Houtense samenleving. Daarom moeten we voor zoveel mogelijk leerlingen een aantrekkelijke school zijn en blijven. We zullen de komende jaren ons brede aanbod met onder andere veel aandacht voor kunst en cultuur, sport, wetenschapsoriëntatie en internationalisering, verder gaan ontwikkelen. Iedereen weet wat er gebeurd is, maar we zijn weer volop bezig met de toekomst. Na de zomervakantie gaan we er met nieuw enthousiasme en nieuwe trots een prachtig jaar van maken.”