Oproep surveillanten

Tijdens de toetsweken van de bovenbouwklassen is er een groep vrijwilligers die ons helpt bij het surveilleren. Hier zijn we zeer blij mee. Waren deze vrijwilligers er niet, dan zouden onze docenten alle surveillances voor hun rekening moeten nemen en deze tijd niet kunnen besteden aan hun primaire taak: het verzorgen van onderwijs en begeleiden van de leerlingen.

Er is momenteel ruimte voor enkele nieuwe vrijwilligers. Tijdens de toetsweken (4 x per jaar) en de afname van de centrale examens wordt u dan ingezet op de door u vooraf aangegeven momenten. U bent dan in een lokaal verantwoordelijk voor de afname van de toetsen van maximaal 30 leerlingen. U krijgt hiervoor, naast veel waardering, een vrijwilligersvergoeding van 3,50 per uur.

Lijkt dit iets voor u, meld u dan aan bij de examensecretaris Aat Kasbergen (kbg@heemlanden.nl). Bij hem kunt u ook terecht voor nadere informatie.