Nieuw: Drama als examenvak

Drama op College de Heemlanden: Een machtig mooi vak waarin je straks ook examen kunt doen.

Een kunstzinnige school

Op College de Heemlanden wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Het is een bewuste keuze van school om álle leerlingen in de onderbouw een breed aanbod van kunstvakken aan te bieden. Dit zijn vakken die leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit en waarbij ze een brede kijk krijgen op de (kunstzinnige) wereld om hen heen. Het zijn vakken als beeldende vorming, muziek en drama die je nieuwsgierig maken naar het andere, het bijzondere, het mooie en het vreemde. Het zijn vakken die je helpen om je creativiteit te ontwikkelen en die je helpen om op verschillende manieren naar de werkelijkheid te kijken.

Drama als examenvak

In de komende jaren wil de school de aandacht voor kunst- en cultuureducatie nog verder versterken. Een mooi voorbeeld van dit voornemen is de keuze om, naast beeldende vorming, ook drama als examenvak aan te gaan bieden. Dit is fantastisch nieuws voor alle leerlingen die nu in de onderbouw zitten en de komende jaren bij ons op school komen. Voor leerlingen met acteerambities is het uiteraard een geweldige kans, maar ook voor leerlingen die zichzelf niet direct op de planken of voor de camera zien staan, kan het enorm verrijkend zijn.
Bij het vak drama leer je namelijk allerlei vaardigheden waar je in vrijwel elk beroep enorm veel profijt van hebt. Samenwerking en het presenteren voor een groep spreken wellicht voor zich, maar je leert je bijvoorbeeld ook te verplaatsen in de rol en het gedachtengoed van een ander. Bij drama ben je voortdurend bezig met het bedenken van creatieve oplossingen voor problemen en je leert hoe te functioneren vanuit verschillende rollen. Je leert om gedrag en lichaamstaal te interpreteren en natuurlijk leer je ook om geloofwaardig en overtuigend over te komen. Tijdens de lessen drama in het derde jaar zal verteld worden wat de inhoud is van het vak in de bovenbouw en wat het examen precies inhoudt. Uiteraard zullen we ook de ouders nog uitvoerig informeren over deze mogelijkheid.

Drama in de onderbouw

In de leerjaren 1, 2 en 3 volgt iedere leerling het vak drama. Dat leerlingen vanaf het komend schooljaar ook voor een examenprogramma kunnen kiezen, heeft gevolgen voor het programma in de onderbouw. In de brugklas beginnen we met een half jaar en staat spelplezier voorop. Daarnaast komen alle basisbegrippen en vaardigheden die nodig zijn om een scène te spelen op een speelse manier aan bod. In het tweede jaar volgen de leerlingen het gehele jaar drama en gaan we meer de diepte in. Zo besteden we veel aandacht aan allerlei speltechnieken (zoals improviseren of spelen vanuit een vaste tekst) en onderzoeken we op welke manieren je spanning kan aanbrengen in een scène. In de derde klas gaan we, naast het acteren, ook kijken naar alle ándere aspecten die bij het maken van een mooie scene van belang zijn, zoals het gebruik van muziek, licht en decor.

Als school en als sectie drama zijn we ontzettend trots op een vak waar we al deze mooie en waardevolle vaardigheden kunnen aanbieden aan al onze leerlingen. We zijn trots op ons prachtige dramalokaal en de mogelijkheid om regelmatig gebruik te kunnen maken van een ‘echte’ theaterzaal. Om die redenen hopen we uiteraard dat veel leerlingen het vak de komende jaren ook ná de onderbouw gaan volgen en dat drama hierdoor een steeds steviger plek in het curriculum gaat krijgen. Want drama is gewoon een machtig mooi vak! Meer weten? Laat het ons weten!

Harrie Hounjet, René Luiten en André Stolk, sectie drama