Nieuw: DELF scolaire!

Met ingang van februari 2018 biedt College de Heemlanden versterkt talenonderwijs Frans aan. Leerlingen die uitgedaagd willen worden, kunnen deelnemen aan het DELF- junior programma. DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue Française. De leerlingen volgen extra lessen Frans en kunnen deelnemen aan het DELF-examen. Deze officiële Franse Taalexamens worden over de hele wereld afgenomen en het diploma is internationaal erkend. En een DELF-diploma verrijkt je C.V. of portfolio! Er worden vier niveaus onderscheiden: A1, A2, B1, B2. Deze niveaus voldoen aan het ERK (Europees Referentiekader) voor Talen. Als je een B2 niveau hebt behaald, heb je toegang tot Franstalige universiteiten.

Voor wie?

Gaat Frans je gemakkelijk af en wil je extra uitgedaagd worden, dan is dit misschien iets voor jou. Voor leerlingen uit klas 3 havo en 3 vwo (+) en klas 4 havo wordt één lesuur per week gegeven ter voorbereiding op het examen op A2 niveau. Voor leerlingen uit klas 5 en 6 vwo en 5 havo worden 2 lesuren gegeven ter voorbereiding op het examen op B1 (of B2) niveau. Deze lessen zijn dus extra lessen naast de reguliere lessen Frans. Er is ook huiswerk verbonden aan deze lessen. De lessen zullen op school gegeven worden door mevrouw Ouari (niveau A) en mevrouw Garram (niveau B). De lessen starten begin februari.

Aanmelden en informatie

Aanmelden kan voor 26 januari 2018 bij mevrouw Kuijpers (coördinator DELF) door een mail te sturen aan: kps@heemlanden.nl Meer informatie is ook te verkrijgen bij onze Delf-docenten mevrouw Ouari en mevrouw Garram. Op de site van het Institut Français des Pays Bas is ook nog informatie te vinden over DELF-junior: www.institutfrancais.nl

Examen en kosten

Tijdens het examen worden de volgende vier onderdelen getoetst: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Een deel hiervan (schriftelijke examens) wordt op school afgenomen en het examen spreekvaardigheid wordt elders afgenomen (op een zaterdag). Voor A2 en B1 vinden de schriftelijk examens plaats op woensdag 6 juni 2018. De mondelinge examens van A2 worden op zaterdag 9 juni afgenomen en voor B2 zal dit op zaterdag 16 juni 2018 plaatsvinden. Het lesmateriaal wordt door de school gratis verstrekt.

Aan de examens zijn wel kosten aan verbonden. Hieronder de tarieven per kandidaat per niveau: A1: 70 euro A2: 85 euro B1: 115 euro B2: 130 euro.

Voordat de lessen daadwerkelijk van start gaan, zal er nog een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor leerlingen die zich hebben aangemeld en hun ouders/verzorgers.