Junior Ambassador Dag, Den Haag

Op vrijdag 6 oktober jl. zijn 10 leerlingen uit de tweede klas samen met Julius Spit, Leonie Schippers en Rosine Scheirs naar Den Haag afgereisd om daar deel te nemen aan de Junior Ambassador Dag. Deze 10 leerlingen zijn onze Juniors van het EPAS-programma (European Parliament Ambassador School- zie Inheems 07) en zullen dit schooljaar helpen bij het organiseren van activiteiten om de Europese Unie meer te laten ‘leven’ binnen de school.

De Junior Ambassador Dag startte bij Pathé Theater Buitenhof waar in totaal 200 Juniors van heel Nederland vragen stelden aan Lars Gierveld, presentator van de jeugdprogramma’s ‘Rambam’ en ‘Europa doe je zo’. Het programma werd vervolgens voortgezet bij Prodemos waar alle Juniors met elkaar in gesprek gingen over hoe Europa er over 10 jaar uit zou moeten zien. Al deze mooie ideeën zijn inmiddels opgestuurd naar de heer Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, de heer Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie en de heer Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, namens de deelnemende scholen.
Daarna werden er vragen voorbereid voor Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër voor D66), die daarna in het theater aan hem werden gesteld. Onze groep Juniors was heel actief: ze stelden regelmatig vragen en schroomden niet om de microfoon te vragen om een levendige discussie aan te gaan over actuele onderwerpen zoals milieu, vluchtelingen en veiligheid.

De dag werd afgesloten met een groepsfoto van alle Juniors en hun begeleiders op het Binnenhof. Onze Juniors gaven aan dat ze het een mooie dag hadden gevonden waar ze veel hadden geleerd over debatteren en goede ideeën hadden opgedaan om op een leuke manier meer aandacht te besteden aan de EU! Wordt dus vervolgd!