Informatieavond A+

Op 13 februari van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur is er een informatieavond over A+ in onze aula. De avond is voor ouders en leerlingen die na de algemene informatieavonden en de open avond nog specifieke vragen hebben.

We starten de avond met een presentatie waarin we de vernieuwde vormgeving van A+ (versneld èn verrijkt vwo) nog eens duidelijk uitleggen en onderbouwen. Daarnaast informeren we u ook graag over de verrijking die mogelijk is via de Heemlanden Academy. De presentatie zal ongeveer een half uur in beslag nemen. Daarna is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

In het onderstaande schema vindt u het overzicht van de opbouw van A+. In de folder Atheneum-plus op College de Heemlanden kunt u hier meer over lezen. U hoeft zich niet aan te melden voor de avond.

Tot dinsdag!