Houtense Ondernemersdag verbindt ondernemers

Op donderdag 12 oktober heeft College de Heemlanden gefungeerd als gastlocatie voor de Houtense Ondernemersdag. Ongeveer 500 Houtense ondernemers hebben elkaar met het thema ‘verbinden’ bij ons op school ontmoet. Daarvoor werd een groot deel van de school (inclusief aula) gebruikt. Dit betekende voor onze leerlingen dat de onderbouw die dag vrij was. Voor de bovenbouw draaiden we zes verkorte lessen van 40 minuten. In de middag heeft een aantal leerlingen geholpen bij de Ondernemersdag.

Het afgelopen jaar heeft College de Heemlanden intensief de samenwerking gezocht met het lokale bedrijfsleven, omdat wij voor het profiel E&M (economie en maatschappij) bezig zijn met het opzetten van een businessschool. Hiervoor is de samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang en tijdens de HOD kunnen verdere contacten worden gelegd. Door onze betrokkenheid bij deze dag zullen onze leerlingen ook voordeel hebben van deze samenwerking.

‘Verbinden’ is ook voor onze school de belangrijkste reden om deze dag het gebouw ter beschikking te stellen aan de ondernemers. Medewerkers, secties of delen van secties voor wie het interessant is om te netwerken op deze ondernemersdag waren deze middag ook vrij om aan te schuiven op het ondernemersplein (tafelgesprekken, elevator pitch met Jort Kelder, paneldiscussie, HODwand, meet&match) of bij één van de inspiratiesessies (van o.a. de Rabobank en de Gemeente Houten).

Om 16.15 uur kwam keynote spreker Joseph Oubelkas waarna de dag werd afgesloten met een netwerkborrel. Traditiegetrouw werden tijdens de Houtense Ondernemersdag een tweetal ondernemersprijzen uitgereikt: ‘de ondernemer van het jaar’ en ‘het ondernemerstalent van het jaar’. Ook deze editie zijn deze prijzen uitgereikt! Maar dit jaar was er een extra prijs bijgekomen: de ‘Houtense Retailer van het jaar’. Dit jaar zijn er dus maar liefst 3 prijzen uitgereikt!