Gastles ‘Jonge Mantelzorgers’

Binnenkort zal er in een aantal tweede klassen een gastles gegeven worden over het onderwerp ‘jonge mantelzorgers’.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die te maken hebben met een ouder, broer of zus die chronisch ziek of gehandicapt is, of te maken hebben met een verslaving. Aan de ene kant ervaren de jongeren deze mantelzorg zelf als vanzelfsprekend, toch maken zij zich vaak meer zorgen dan de gemiddelde leeftijdsgenoot, kunnen ze zich minder concentreren en/of hebben ze minder tijd voor hun huiswerk. Tien procent van alle jongeren komt vaak minder toe aan de leuke dingen die bij hun leeftijd horen, doordat ze meer in huis mee helpen vanwege de thuissituatie dan de gemiddelde jongere.

Gemiddeld zitten er dus in elke klas van dertig leerlingen drie jonge mantelzorgers die extra taken hebben thuis en nog meer leerlingen die zich zorgen maken over de thuissituatie. Als je bedenkt dat het gaat om jongeren met een broertje met ADHD, een vader met autisme, een zusje met een handicap, een moeder met een langdurige ziekte etc., dan is dit cijfer natuurlijk helemaal niet zo gek. Binnenkort zal er in een aantal tweede klassen een gastles gegeven worden over het onderwerp ‘jonge mantelzorgers’.

Van Houten & co en Indigo