Gastcollege M. de Graaf KNMI

Dinsdag 12 september hebben leerlingen van College de Heemlanden een speciaal gastcollege bijgewoond. Wetenschapper M. de Graaf, werkzaam bij het KNMI en de TU Delft, gaf uitleg over aërosolen en zijn onderzoek op Ascension in de Atlantische Oceaan. De leerlingen uit havo 5 die het vak Natuur, Leven & Technologie in hun pakket hebben, wisten uit hun reguliere lessen wel dat aërosolen kleine deeltjes in de lucht zijn, maar een gastcollege van een onderzoeker maakt het onderwerp veel tastbaarder.

Inhoudelijk zijn een aantal vragen opgelost, maar onzekerheden over de rol van aërosolen bij de opwarming of afkoeling van de aarde kwamen aan bod. Het college heeft ook inspiratie voor een profielwerkstuk opgeleverd. We kijken uit naar een volgend college!

JJM Spit, docent NL&T en aardrijkskunde