Excursie naar ProDemos

Wist jij dat de Koning ook gewoon mag stemmen? Op maandag 5 december hebben we met alle leerlingen van havo 4 een bezoek gebracht aan het Binnenhof in Den Haag. In het kader van burgerschap hebben we veel geleerd over het maken van wetten, de indeling van de Tweede Kamer en we hebben zelf nagedacht over allerlei verschillende stellingen in het democratieLAB. Het was een leuke, actieve en leerzame dag.