Examenresultaten bekend!

Havo 89 % geslaagd – vier leerlingen cum laude

Atheneum 98 % geslaagd – 15 leerlingen cum laude

De havo heeft een slagingspercentage van 89%. Vier leerlingen zijn cum laude geslaagd. Het atheneum heeft een slagingspercentage van 98%. Maar liefst vijftien leerlingen zijn cum laude geslaagd. Wat hebben jullie het goed gedaan!

LET OP: Vanwege een fout in de vormgeving is in de advertentie in 't Groentje (publicatiedatum 4 juli 2018) een aantal namen weggevallen van leerlingen die hun diploma hebben gehaald voor het atheneum. Dit wordt volgende week rechtgezet. Woensdag 4 juli nemen 126 leerlingen hun vwo-diploma in ontvangst en donderdag 5 juli wordt aan 157 leerlingen hun havodiploma uitgereikt.

Ambitieus en betrokken maakt trots!

Op College de Heemlanden zijn we ambitieus en betrokken. Dat zijn onze kernwaarden. Dat vinden wij belangrijk. Ambitieus en betrokken zijn, houdt meer in dan alleen fantastische eindexamenresultaten behalen. Ambitieus zijn betekent ook dat je jezelf duidelijke doelen stelt, niet stilzit, moeite doet om een professional te worden, vernieuwend durft te zijn en erkenning verwacht in wat je doet of kan.

Iemand die betrokken is, voelt zich verbonden met zijn omgeving. Zowel dichtbij als verder weg. Hij praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ en houdt rekening met andere culturen, waarden, normen en gedragsregels. Betrokkenheid houdt ook in dat je trots bent op de organisatie, school of vereniging waar je toe behoort. Wij hopen dat je een plezierige en leerzame tijd hebt gehad op College de Heemlanden. Je mag trots zijn op alles wat je hebt bereikt!

Namens alle medewerkerswensen wij je een hele fijne zomer.