Elk kind wordt gezien

Bron: 't Groentje 7 september 2016

Door Agnes Corbeij

HOUTEN College de Heemlanden bestaat 25 jaar. In het jubileumjaar wil College de Heemlanden de inwoners van Houten nog beter laten weten wat voor school het eigenlijk is. Marleen Biesheuvel is medeverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. “Ik ben zelf opgegroeid in Houten en woon er nu met mijn eigen gezin. Ik weet dat College de Heemlanden bekend staat als een goede, degelijke school. Ik heb het laatste jaar geleerd dat het echter veel meer is dan dat.” In de jaren tachtig fuseerden twee scholen in Utrecht, wegens een teruglopend aantal leerlingen, een rooms-katholieke mavo en een protestants-christelijke mavo. In Houten groeide het aantal tieners juist, dus verhuisde de mavo hierheen. Bob Saarloos verhuisde als docent wiskunde mee. “De mavo in Houten heette De Vlier. Er was achter ook behoefte aan een school voor havo en atheneum in Houten. Vanuit die behoefte ontstond in 1991 College de Heemlanden. De Vlier ging daarin op. Dat is nu dus precies 25 jaar geleden.”

AANSLUITEN Inmiddels is Bob naast wiskundedocent ook bestuurssecretaris. Hij heeft in al die jaren de school zich enorm zien ontwikkelen. “Toen we hier net kwamen, waren wij nieuw voor Houten en Houten was nieuw voor ons. We moesten eerst uitzoeken wat we moesten doen om aan te sluiten bij de Houtense gemeenschap.” Dat bleek goed te lukken, want de school groeide vrij snel. “Houten groeide, we waren in het begin de enige middelbare school in Houten.” Ook tegenwoordig is College de Heemlanden de enige school met onderwijs voor havo en atheneum. Bob: “Zo’n zes jaar geleden is Houtens opgericht. Er was behoefte aan een bredere mavo, met ook beroepsgericht onderwijs. Dat zit nu allemaal daar. Hier hebben we havo- en atheneumklassen. En we bieden ook een speciaal programma voor atheneum-plus leerlingen. Voor deze leerlingen wordt de lesstof compact aangeboden, zodat er tijd over blijft voor een extra uitdaging. Iets wat deze leerlingen echt nodig hebben.” College de Heemlanden en Houtens hebben hetzelfde bestuur. Tegenwoordig zitten er zo’n 1600 leerlingen op College de Heemlanden.

TEVREDEN Marleen wil graag dat de inwoners van Houten een completer beeld krijgen van de school. “Wat heel belangrijk is, is dat hier elk kind echt wordt gezien. We hebben ons bewust niet geprofileerd op één vlak zoals bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Dat betekent echter niet dat de extra mogelijkheden er niet zijn, integendeel zelfs. Het kan allemaal, maar het hoeft niet per se. Ook een leerling zonder behoefte aan extra theaterlessen of sporttoernooien, kan hier heel gelukkig zijn. Dat zien we ook in de gangen: tevreden leerlingen.” Het aanbod is breed. Voor elk profiel zijn wel extra mogelijkheden. Marleen: ”We hebben intensief contact met allerlei sportverenigingen in Houten en doen mee aan verschillende sporttoernooien. Maar er zijn ook mogelijkheden voor topsporters. Daarin bieden we maatwerk. We gaan met de ouders en het kind in gesprek om te kijken hoe sport en school het beste te combineren is.”

CULTUUR Ook op het culturele vlak biedt College de Heemlanden als cultuurschool iets extra’s. “We zitten natuurlijk naast het theater, dat is ideaal. We gebruiken er lokalen die in de namiddag voor de muziekschool worden gebruikt. Ieder jaar maakt de school een musical en de uitvoering vindt plaats in het theater. Daarnaast is er vorig schooljaar een nieuwe kleine theaterzaal geopend die ruimte biedt voor bijvoorbeeld presentaties en exposities. En ook dit is weer voor ieder kind bereikbaar. Een leerling met een bètapakket kan een keuzevak kunst hebben. Dat is een hele leuke combinatie.” Voor de getalenteerde bèta-leerling biedt de school een talentenprogramma op Universiteit Utrecht. Bob: “De leerlingen gaan twee keer per maand lessen volgen op de universiteit, in plaats van hier op school. Dat doen we al meer dan tien jaar. Dat kan een hele welkome aanvulling zijn voor getalenteerde kinderen.”

INTERNATIONAAL Op dit moment is College de Heemlanden bezig met het ontwikkelen van een internationaal profiel. “We doen al heel lang uitwisselingen en organiseren werkweken, maar we gaan daar een heel profiel voor opstellen. Leerlingen kunnen hun profielwerkstuk bijvoorbeeld in het Engels schrijven, of Spaans leren. Door een heel pakket aan te bieden, wordt het pas echt betekenisvol.”