Eigen Houtje magazine

Wist u dat er ruim 7500 kinderen in Houten op school zitten? In een gemeente waar we hoge eisen stellen aan ons woonmilieu en een dorpse gemoedelijkheid belangrijk vinden, in een gemeente waar zoveel kinderen naar school gaan, daar hoort een hoge kwaliteit van onderwijs bij. En dat hebben we. Iedere dag zetten onderwijsprofessionals zich met hart en ziel in: ze geven ruimte, zijn nieuwsgierig en leren kinderen zelf keuzes te maken. Ze leren kinderen om actief te leren en te werken, zowel binnen als buiten de les, zowel binnen Houten als daarbuiten.

College de Heemlanden, Houtens en Wellantcollege hebben voor alle leerkrachten en docenten in Houten de Onderwijscommunity Houten in het leven geroepen. Binnen de Onderwijscommunity kunnen we ervaringen, kennis, meningen en materialen met elkaar delen. De Onderwijscommunity is er voor leerkrachten en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs, maar ook voor intern begeleiders, decanen en schoolleiders. Kortom, voor iedereen die zich inzet voor het onderwijs in Houten. Wij zijn namelijk heel erg enthousiast over onderwijs en willen graag veel van elkaar leren. De Onderwijscommunity Houten richt zich met name op de aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Eerste bijeenkomst bij Wellant

Op de eerste bijeenkomst hebben we vooral met elkaar kennisgemaakt. Collega’s van drie middelbare scholen en acht basisscholen zijn met elkaar in gesprek gegaan over thema’s als huiswerk, medezeggenschap van leerlingen en het belang van goede gymlessen. De tijd vloog voorbij. Gelukkig was er nog tijd voor soep en een broodje en het maken van enkele ‘dates’ om bij elkaar op school te komen kijken.

Bijeenkomsten Onderwijscommunity Houten

Afgelopen oktober vond de eerste van de drie bijeenkomsten van dit schooljaar plaats. De volgende bijeenkomst vindt plaats op Houtens op dinsdag 16 januari en de derde op maandag 9 april op College de Heemlanden. Dus, ben je leerkracht, IB-er op een basisschool of geef je les op een van de drie scholen voor voortgezet onderwijs? Je bent van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over onderwijs, om actief je professionele netwerk te vergroten, om jouw kennis te delen en nieuwe kennis op te doen. Uitnodigingen voor de volgende bijeenkomsten zullen naar alle scholen gaan. Oh ja, aan een hapje en een drankje wordt uiteraard gedacht.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Onderwijscommunity Houten kun je terecht bij deze drie scholen. Wil je een keer meedenken of wil je zelf graag een keer een bijeenkomst rond een bepaald thema organiseren? Neem dan gerust contact met ons op!