Eervolle vermelding voor profielwerkstuk van KNAG

Jaimey en Jim uit havo 5 van College de Heemlanden verdienen een eervolle vermelding bij de landelijke profielwerkstukwedstrijd van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

‘In hoeverre is het voor de gebieden Catalonië en Schotland gunstig om een onafhankelijk land te worden?’ Jim Smits & Jaimey Leeman (HAVO 5) – College de Heemlanden, Houten

Uit het juryrapport: Dit actuele en relevante werkstuk komt op het goede moment om de lezer te laten nadenken over regionalisme binnen de Europese Unie. Met een grondige vergelijking van Catalonië en Schotland laten Jim en Jaimey zien hoe je vanuit verschillende dimensies een goede vergelijking maakt van twee gebieden. Het blijft niet bij een oppervlakkige verkenning, want zij hebben contact gelegd met scholen in Spanje om zo via online vragenlijsten extra informatie te vergaren. Goed, degelijk werk!