College de Heemlanden Keurmerk Opleidingsschool

Ook de opleiders zelf worden goed opgeleid op College de Heemlanden. Dat blijkt uit het feit dat onze school wederom het Keurmerk Opleidingsschool heeft binnengehaald. Het keurmerk staat voor het feit dat studenten die op College de Heemlanden stage lopen, op de best mogelijke manier begeleid worden.

De auditcommissie van Hogeschool Utrecht heeft op donderdag 18 oktober een presentatie bijgewoond en diverse interviews gehouden met leden van het managementteam, stagebegeleiders, voormalige studenten en de schoolopleiders, met positief resultaat.

De trotse schoolopleiders Hans Kaats en Jaap de Vries hadden het portfolio samengesteld dat aan de basis staat van dit keurmerk.