ARToday

Nieuw op College de Heemlanden! Alle 276 tweedejaars leerlingen havo en vwo van College de Heemlanden namen dinsdag 9 mei deel aan ARToday. Tijdens de workshopdag ARToday volgen de leerlingen twee creatieve workshops. Dit jaar werd de kunstendag voor het eerst georganiseerd op de school, waardoor de leerlingen ook werden uitgedaagd om zelf de naam van de dag te verzinnen. Ook hebben de leerlingen posters ontworpen die verspreid door de school werden opgehangen.

Tijdens ARToday volgen de leerlingen twee kunstworkshops naar keuze. De keuze is uitgebreid, van nieuwe technieken (Virtual Reality, tekenrobot maken, elektronische muziek en 3D printen) tot dans, circus en theater. Ze konden ook kiezen uit een workshop (smartphone)fotografie, creatief schrijven, graffiti, lichtkunst, architectuur, keramiek, film en reportage maken. Voor elke leerling was er dus echt wat te kiezen.

Een aantal workshops vonden plaats buiten school, waardoor de leerlingen ontdekken dat je om de hoek bij een kunstenaar in het atelier kunt werken, of dat je in de bibliotheek kunt 3D printen. Ontdekte talenten en enthousiaste beginners kunnen zo ook buiten schooltijd verder gaan met de verkenningstocht van hun eigen creativiteit.

De dag werd gestart met een solo-danspresentatie van een van de scholieren die ook bij de talentklas van Dansstudio Olga van Koningsbrugge danst. Na een korte energiser gingen de leerlingen naar hun eerste workshop. In de pauze werd er druk met elkaar uitgewisseld: ‘Wat heb jij gedaan, oh dat had ik ook wel willen kiezen!’ Na afloop van de tweede workshop kwamen alle leerlingen opnieuw bij elkaar in de aula van de school. De twee groepen leerlingen die de hiphop workshop volgden presenteerden hun dans en tot slot lieten de acht reporters het resultaat zien van de hele dag filmen en registeren van de workshops. De reportage die zij maakten is terug te zien op de website van de school.

Educatie Aan de Slinger heeft in opdracht van en in samenwerking met College De Heemlanden ARToday georganiseerd. De cultuurdocenten van de College De Heemlanden werkten ook mee aan deze dag. Tijdens de reguliere teken-, handvaardigheid-, muziek- of drama les kunnen de leerlingen niet met alle kunstvormen in aanraking komen. De school vindt het daarom belangrijk om met deze workshopdag de leerlingen de gelegenheid te bieden met andere kunstvormen kennis te maken. Daarvoor wordt een afwisselend workshopaanbod samengesteld.

In de week van 3 april t/m 7 april hebben de tweedeklasleerlingen uitleg gekregen tijdens de les beeldende vorming. De leerlingen mochten zich via Magister intekenen voor 2 workshops.