Analysepracticum scheikunde op De Uithof

Leerlingen uit 5 atheneum die scheikunde in hun pakket hebben, hebben maandag 20 februari deelgenomen aan het analysepracticum bij de faculteit scheikunde aan de Budapestlaan in het nieuwe Viktor J. Koningsbergergebouw op De Uithof. Leerlingen werd gevraagd om aan de hand van de analysetechnieken massaspectrometrie, infra-roodspectrometrie en Nuclear Magnetic Resonance (een soort MRI op moleculen buiten het lichaam) de chemische structuur op te helderen.

Dit hebben zij gedaan op 6 en 20 februari en op 6 maart volgt de laatste groep. We hebben veel geleerd: studenten die de theorie weer eens anders verhelderden dan wij op school doen. Maar ook het zien van de apparatuur en de mooie studieomgeving dragen bij aan het opdoen en activeren van kennis.

Bètaprofiel op College de Heemlanden:

We besteden veel aandacht aan exacte vakken op College de Heemlanden. Onze school heeft een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor je en een prachtig bètalab. Als je gemotiveerd en getalenteerd bent, dan kun je bij ons innovatieve onderwijsmodules volgen: zowel in de onderbouw als in de bovenbouw (havo en atheneum). Bovenstaand bezoek aan de universiteit is hier een voorbeeld van. Wil je meer lezen over ons bètaprofiel? Klik dan hier.