Datum Tijd Omschrijving Voor wie?aflopend sorteren
vr 05-07
mentoruitje atheneum 4
di 09-07
9.30-10.30
inzagemoment toetsen atheneum 4
vr 05-07
15:00
BBQ (atheneum 5) atheneum 5
di 09-07
10.30-11.30
inzagemoment toetsen atheneum 5
vr 12-07
excursie Meijendael atheneum 5
wo 10-07
13:00
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (havo 5) H5A en H5B
wo 10-07
16:00
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (havo 5) H5C en H5D
wo 10-07
19:30
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (havo 5) H5E en H5F
wo 17-07
inloopdag decanaat i.v.m. vaststelling laatste profielwijzigingen havo 3 en atheneum 3(+)
di 09-07
11.30-12.30
inzagemoment toetsen havo 4
do 27-06 t/m do 04-07
start toetsweek 4 na 43 lesdagen (incl. 5 dagen werkweek) havo 4 en 5, atheneum 4, 5 en 6
do 04-07
laatste dag toetsweek 4 (bovenbouw) havo 4 en 5, atheneum 4, 5 en 6
vr 05-07
hele dag
inhaaltoetsen toetsweek 4 (hele dag) havo 4, atheneum 4 en 5
ma 08-07
inhaaltoetsen toetsweek 4 (ochtend) havo 4, atheneum 4 en 5
ma 08-07
09:00-16:00
sportdag bovenbouw (niet-examenklassen) havo 4, atheneum 4 en 5
di 09-07
13.00-14.00
mentoruur havo 4, atheneum 4 en 5
di 09-07
voor 14.30
voor 14.30 uur indienen herkansingsaanvraag toetsweek 4 havo 4, atheneum 4 en 5
do 11-07
09.00
herkansing toetsen bovenbouw toetsweek 4 (reguliere surveillance) havo 4, atheneum 4 en 5
vr 12-07
v.a. 9.00
werken aan handelingsdelen indien deze nog onvoldoende zijn havo 4, atheneum 4 en 5
vr 05-07
10:00 en 11:00
startmoment PWS H4 en A5 (H4: 10.00-13.30 en A5: 11:00-14:30) havo 4, atheneum 5
ma 17-06 t/m do 20-06
CSE Examens tweede tijdvak havo 5 en atheneum 6
vr 28-06
08:00
bekendmaking normen CSE tweede tijdvak havo 5, atheneum 6
wo 26-06
verkort lesrooster (6x 40 minuten) i.v.m. studiemiddag personeel iedereen
do 20-06
06:00-20:00
optie: Walk of Freedom (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Houten) iedereen
ma 15-07 t/m di 16-07
hele dag
inleveren boeken volgens schema iedereen
do 18-07
9.00
uitreiken rapporten alle leerjaren iedereen
vr 19-07
14.00
start zomervakantie tot en met 1 september 2019 iedereen
di 25-06
18:00
MR-vergadering leden MR
do 11-07
hele dag
inhaaldag brugklassen leerjaar 1
vr 12-07
08:30-16:00
atletieksportdag (1 groep: 08:30-14:00) leerjaar 1
wo 10-07
laatste toetsdag leerjaar 1 t/m 3 leerjaar 1 t/m 3
vr 12-07
sportactiviteit (2x 1 uur) leerjaar 3
do 04-07 t/m wo 10-07
start toetsweek onderbouw leerjaren 1 t/m 3
ma 15-07
10.00-11.00
inzage en teruggave toetsen leerjaar 1,2,3 leerjaren 1,2,3
do 11-07
hele dag
inhaaldag leerjaar 2 en 3 leerjaren 2 en 3
do 11-07
11:30-13:00
kennismaking met leerlingen Houtens mentoren havo 4, leerlingen TL4
do 11-07
16:00
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (atheneum 6) mentorleerlingen van dps,lms,shn
do 11-07
13:00
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (atheneum 6) mentorleerlingen van mdr,kps,mds,mhf,don
do 11-07
19:30
diploma-uitreiking in Theater aan de Slinger (atheneum 6) mentorleerlingen van vri,cox,jan
do 20-06
v.a. 13:00
kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen nieuwe leerlingen
ma 08-07
activiteit voor niet-examenklassen (onder voorbehoud) ntb

Lessentabel

Bij het maken van het rooster gaan we uit van de leerlingen. In de onderbouw heb je geen tussenuren en proberen we lange dagen zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met grote verschillen in pakket en profielkeuze is dat in de bovenbouw niet mogelijk. Door vergaderingen en cursussen voor de docenten ben je op dinsdag meestal vroeger uit. Op deze manier vermijden we lesuitval.

Onze lestijden

We hebben bij ons op school lessen van zeventig minuten. Best lang, maar dan kun je ook heel veel doen. In een les is er zo ruimte voor meer dan alleen onthouden en begrijpen. Je kunt dat wat je geleerd hebt, toepassen en je krijgt beeld van wat het te maken heeft met andere vakken.

Schoolvakanties

Wanneer zijn de schoolvakanties en vrije dagen in 2018-2019? Op deze pagina staan alle schoolvakanties en vakantiedagen vermeld voor het schooljaar 2018-2019 en voor het schooljaar 2019-2020. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie, meivakantie en kerstvakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige schoolvakanties geeft het ministerie adviesdata.