Lessentabel en activiteitenweken

Bij het maken van het rooster gaan we uit van de leerlingen. In de onderbouw heb je geen tussenuren en proberen we lange dagen zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met grote verschillen in pakket en profielkeuze is dat in de bovenbouw niet mogelijk. Door vergaderingen en cursussen voor de docenten ben je op dinsdag meestal vroeger uit. Op deze manier vermijden we lesuitval.

Lessen die om wat voor reden dan ook uitvallen, worden in de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen. Dat betekent dat leerlingen in principe niet vrij zijn als er een docent niet aanwezig is. Didactisch medewerkers instrueren en begeleiden de leerlingen bij de door de docenten gemaakte lesopdrachten. Van leerlingen verwachten we dat zij hun spullen voor alle lessen van de dag bij zich hebben, ook al is een docent ziek of afwezig.

Lessentabel

Omdat we een evenwichtige verdeling van vakken willen realiseren, kent elk schooljaar twee semesters met een eigen halfjaarsrooster. Hierdoor heb je bijvoorbeeld in het ene halfjaar twee lessen Nederlands per week en in het tweede halfjaar één les. In de lessentabel zie je ook hoeveel uur je wekelijks aan welk vak besteedt.

Activiteitenweken

Ieder schooljaar is verdeeld in vier (cijfer)periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een activiteitenweek en in de bovenbouw met een toetsweek. De onderbouw doet mee met de toetsweek aan het einde van periode 2 en 4. Excursies en andere buitenschoolse activiteiten worden zoveel mogelijk in de activiteitenweken georganiseerd.