Begeleiding/coaching – professionalisering op College de Heemlanden

College de Heemlanden is een Lerende Organisatie. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. Je verder blijven ontwikkelen zien wij als een win-winsituatie voor iedereen.

Alle docenten worden vanuit hun vertrekpunt begeleid. Stagiaires, nieuwe collega’s (“startende” en “ervaren” leerkrachten) en “zittende” docenten werken individueel en/of in groepen met of zonder externe of interne ondersteuning aan hun professionalisering. We differentiëren door iedere docent met zijn eigen leervraag aan de slag te laten gaan.

Alle nieuwe docenten doorlopen een traject van drie jaar, waarin zij onder begeleiding van geschoolde docentbegeleiders, individueel en in groepen hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.

Met dit concept waarborgt College de Heemlanden dat trends binnen de onderwijswereld, veranderingen in de maatschappij en internationale ontwikkelingen ingang krijgen in ons onderwijs, zodat wij leerlingen op pedagogisch en (vak)didactisch vlak optimaal voorbereiden op hun toekomst.