Begeleiding nieuwe docenten

Wij vinden het erg belangrijk om nieuwe docenten te begeleiden. De school ziet het als haar maatschappelijke plicht om nieuwe docenten op te leiden.
Het is belangrijk om te bekijken hoeveel stagiaires wij binnen onze formatie een goede plek kunnen bieden om te leren. Ook als je al langer voor de klas staat, maar nieuw bent op onze school, kun je op College de Heemlanden rekenen op een goede begeleiding.

Daarbij is niet alleen het aantal begeleiders van belang, maar ook de mate waarin de afdeling en de secties een starter kunnen ondersteunen en een veilig leerklimaat kunnen neerzetten.

Voor stagiaires geldt dat op voorhand geen garantie is op een werkplek na hun afstuderen. De begeleiding en coaching van startende docenten is een belangrijk aandachtspunt.

Landelijke cijfers geven aan dat ongeveer 25% van de startende docenten binnen een periode van 5 jaar het onderwijs weer verlaat. De periode waarin startende docenten worden begeleid zal verlengd worden van 2 naar uiteindelijk een periode van 5 jaar en daarnaast zullen onze begeleiders/coaches ook een rol spelen bij de professionalisering van alle medewerkers.

Het vermogen van docenten om zich blijvend te kunnen ontwikkelen in zijn werk, samen, met en van zijn collega’s te kunnen leren en bij de tijd te blijven is een essentieel onderdeel van de nieuwe bekwaamheidseisen.