Opleidingsschool

College de Heemlanden is een zogenaamde Keurmerk Opleidingsschool, wat betekent dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is. De school heeft gecertificeerde schoolopleiders en biedt ieder jaar vele studenten een opleidingsplek. Er wordt gewerkt volgens een vaste handleiding en een activiteitenplan en de stagebegeleiders worden voor die specifieke taak zo veel mogelijk professioneel opgeleid.

De opleiding van docenten gebeurt voor een belangrijk deel binnen de muren van onze scholen zelf. College de Heemlanden is een zogenaamde Keurmerk Opleidingsschool, wat betekent dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is. De school heeft gecertificeerde schoolopleiders en biedt ieder jaar vele studenten een opleidingsplek. Er wordt gewerkt volgens een vaste handleiding en een activiteitenplan en de stagebegeleiders worden voor die specifieke taak zo veel mogelijk professioneel opgeleid.

De school werkt als lerende organisatie waarbij sprake is van reflectie en diverse feedback-instrumenten. De begeleiding is gericht op lesvoorbereiding en uitvoering, het ontwerpen van beroepsproducten, themabijeenkomsten, individuele coaching en intervisie.

Het opleidingsteam bestaat naast de schoolopleiders en de werkbegeleiders ook uit contactpersonen aan de hogescholen en universiteiten waar de studenten vandaan komen. Het team staat in intensief contact met het management van de school.

Onze lerende opleidingsschool biedt voor studenten een professionele en veilige leeromgeving vanuit een duidelijke structuur en een lerende cultuur die open staat voor nieuwe ontwikkelingen.

Wil je meer lezen over de andere keurmerken en certificaten die onze school bezit, kijk dan op de pagina Ons onderwijs>Kwaliteit>Keurmerken.