Lerende organisatie

Bouwen aan een professionele cultuur- en leergemeenschap

College de Heemlanden is een lerende organisatie. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. Je verder blijven ontwikkelen zien wij als een win-winsituatie voor iedereen.

Alle docenten worden vanuit hun eigen vertrekpunt begeleid. Stagiaires, nieuwe collega’s (startende en ervaren leerkrachten) en 'zittende' docenten werken individueel en/of in groepen met of zonder externe of interne ondersteuning aan hun professionalisering. We differentiëren door iedere docent met zijn eigen leervraag aan de slag te laten gaan.

Begeleiding/coaching – professionalisering op College de Heemlanden

In een professionele cultuur en leergemeenschap is een groep docenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbrengsten bij hun vak, maar ook voor de groep leerlingen binnen hun afdeling. Zij gaan na wat in hun vak werkt en niet werkt, leren van elkaar, stellen hun didactische aanpak bij en evalueren hun werk op grond van concrete resultaten. Docenten nemen geen genoegen met zittenblijven, slecht klassenklimaat of zelfs ‘slecht functionerende’ collega’s.

De kern is dat docenten weten dat lesgeven een buitengewone complexe zaak is en dat je niet in je eentje je eigen lespraktijk kunt verbeteren. Daarvoor heb je collega’s nodig, die in een professionele leergemeenschap samenwerken aan de verbetering van ieders opbrengsten.

Op College de Heemlanden betekent dit dat je als docent zowel binnen de eigen sectie als binnen je afdeling hieraan een actieve bijdrage levert en dat je met elkaar bepaalt welke acties en initiatieven worden ondernomen om het onderwijs te verbeteren. Het wordt je niet opgelegd, maar je doet het als docenten met elkaar.

Alle nieuwe docenten doorlopen een traject van drie jaar, waarin zij onder begeleiding van geschoolde docentbegeleiders, individueel en in groepen hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.

Met dit concept waarborgt College de Heemlanden dat trends binnen de onderwijswereld, veranderingen in de maatschappij en internationale ontwikkelingen ingang krijgen in ons onderwijs, zodat wij leerlingen op pedagogisch en (vak)didactisch vlak optimaal voorbereiden op hun toekomst.

In ons schoolpaspoort vertellen wij over wie wij zijn en wat wij te bieden hebben. Benieuwd geworden naar ons schoolpaspoort? Ga dan naar Ons onderwijs>wie wij zijn> missie en visie.