De kwaliteit van ons onderwijs

Opbrengsten en kwaliteitsrapportage

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Voor College de Heemlanden kun je de opbrengstenkaart inzien door op de website van de inspectie het soort onderwijs te selecteren (voortgezet onderwijs) en bij de schoolnaam de naam van de school in te vullen. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien, die betrekking hebben op onze school.

Een belangrijke ambitie van College de Heemlanden is het realiseren van goede onderwijsresultaten. We slagen hier goed in, want de kwaliteitskaart van de inspectie laat zien dat we al jaren achtereen voldoende onderwijsopbrengsten behalen.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017

Download de kwaliteitsrapportage over 2016-2017. In de rapportage vind je de kengetallen met uitleg en conclusies. Daarnaast vind je informatie over de criteria die de inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen.

Scholen op de kaart

College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie op basis van 21 indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.) is afkomstig van de onderwijsinspectie, DUO en de scholen zelf.

Ga via een link op deze pagina naar de website van Scholen op de kaart. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

Slagingspercentages en doorstroomgegevens

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 stond in het teken van hersteld vertrouwen en het met elkaar vormgeven van toekomstbestendig onderwijs. College de Heemlanden staat voor ambitieus en betrokken onderwijs. Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Naast kennisoverdracht, staan persoonlijke ontwikkeling en participatie in de samenleving centraal in onze doelstelling. Wij willen onze leerlingen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers. In het jaarverslag 2016 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Download hier het jaarverslag van 2016. Het jaarverslag wordt aan het einde van ieder kalenderjaar opgemaakt.

Kwaliteitsrapportage 2016-2017 en jaarverslag 2016